Sommerjobb i oppdretten

Hei og god sommer!

Anna på fiskehelse her! Nå er jeg hjemme i Bodø for å feriere og jobbe. Her skal jeg prøve å skrive litt om sommerjobben min og hvordan jeg «kapret» den. Spoiler: det er dessverre ikke en revolusjonerende metode.

Jeg er veldig heldig som har fått meg relevant og kul sommerjobb innen faget jeg studerer. Det kan mange andre studenter innen på profesjonsstudiet i fiskehelse, samt studenter på sivilingeniør i havbruk og sjømat, også si. Havbruksnæringen er gode på å ta i bruk ung arbeidskraft og det er heller ikke feil at de ofte betaler godt for den. I år har jeg tre uker sommerjobb, som er passe når jeg jobber hele året og ønsker å ha litt ferie også før et nytt semester braker løs. Personlig jobber jeg på et oppdrettsanlegg for en fisk som heter rognkjeks. Min arbeidstittel er røkter. Som røkter tar man seg av de dagligdagse vedlikeholdsoppgavene. Dette inkluderer foring, vasking, måling av oksygennivå, mer vasking og ellers være med på det som skjer på anlegget. Ingen dager på jobb er like, heldigvis. Rognkjeksen lever naturlig i havet langs norskekysten, så den trives godt i kalde omgivelser. Jeg jobber på et landbasert anlegg, som vil si at alt av fisk håndteres på land i store tanker og kar, hvor vi pumper inn rent og kaldt sjøvann fra 150 meters dyp. På anlegget mottar vi rognkjeksegg som vi klekker og tar vare på dem til de har oppnådd en viss størrelse. Når de er store nok flyttes de ut av anlegget og inn i en brønnbåt og transporteres til et lakseoppdrettsanlegg.

Rognkjeks. Bilde: Anna Nygård Johansen

Hva er rognkjeks og hvorfor oppdrettes den?

Rognkjeks oppdrettes fordi den er en såkalt rensefisk. Rensefisk brukes som en form for biologisk behandling for lakselus. Dette foregår på den måten at i en merd med laks som står ute i havet, setter man også inn rognkjeks. Rognkjeks liker å spise krepsdyr og lakselusen er et lite krepsdyr. Den gjør den viktige jobben med å spise av lusa fra fiskens overflate. Lakselusa er en parasitt som spiser laksens slim og blod, noe som for laksen er vondt og ubehagelig, selvfølgelig. Dersom er oppdrettsanlegg har for mange lus er dette både dårlig for fiskehelse, men også et stort økonomisk problem da dødeligheten er stor ved mange parasitter.

Hvordan fikk jeg jobben?

Hvordan endte jeg opp her? Som fersk fiskehelsestudent bestemte jeg meg tidlig for at jeg vil ha relevant jobb i ferier, så prosessen ved å finne ut hvilke muligheter jeg hadde startet med en gang jeg begynte på studiet. Det flotte med havbruksnæringen er at så lenge du bor en plass langs Norges lang kyst, så har du mest sannsynlig en relevant arbeidsplass i nærheten. Jeg var så heldig at jeg kjente noen som jobbet på rognkjeksanlegget som inviterte meg for å komme å se på fisken og opplegget, samt snakke med sjefen. Jeg sendt inn CV og søknad, og fikk tilbud om deltidsjobb i ferier. Sommeren 2019 var første arbeidstid på anlegget og etter samtale med sjefen, fant vi ut at fire uker på anlegget var en passe tid. Grunnen til at jeg ikke jobbet mer er fordi jeg er røkter som sagt, og tilbringer mye tid i en mørk, kald og støyete kjeller.

Tips til å få en studierelevant jobb

 • Spør andre studenter på samme og eldre kull som har en jobb du kan tenkte deg å ha om de kan gi deg e-mail til personen som ansatte dem. De kan sette deg i i kontakt med de riktige folkene og gi deg praktiske tips rundt en eventuell ansettelsesprosess.
 • Dra på konferanser og presentasjoner med arbeidsgivere du tenker er aktuelle og kom i prat med dem. La dem vite at du er interessert og hva du studerer.
 • Lag deg en Linkedin-profil og hold den oppdatert og aktuell.
 • Spør foreldrene, slekt eller vennene dine om de kjenner noen som driver eller vet om noen som jobber innen det aktuelle feltet. De kan legge inn et godt ord for deg og gi deg kontaktinformasjon.
 • Ikke vær redd for å sende en mail med CV og søknad til en arbeidsgiver du gjerne vil jobbe for. Det verste som kan skje er at du får beskjed om at de ikke trenger folk.

 

God sommer!

-Anna

Eksamen på universitetet

Hallo!

Det er nok mange kommende studenter som tenker «hvordan er det med eksamen på universitet?». Eksamen kan jo tenkes å være skummelt og stressende, og for noen er det jo nettopp det. Jeg, som så mange andre, er midt i en eksamensperiode nå.

Jeg tar 40 studiepoeng denne våren, som vil si jeg tar 4 emner hvor hver av dem gi 10 poeng. Hvor mange studiepoeng et emne/fag gir, kommer an på arbeidsmengden emneansvarlig (professoren) mener det kreves for å forstå og lære seg pensum. Noen emner gir så lite som 1 poeng mens andre gir 30+. Personlig syns jeg ikke alltid mengden studiepoeng reflekterer den totale arbeidsmengden, men det antar jeg er veldig individuelt. For å få godkjent poengene dine må du bestå vurderingen din. Vurderingen kan være muntlig skoleeksamen, skriftlig skoleeksamen, skriftlig innlevering, hjemmeeksamen, mappeevaluering og kursøvelser osv. Våren 2020 har også gitt oss alt dette digitalt, som var nytt for mange. Skoleeksamen betyr at eksamen gjennomføres i et eksamenslokale under observasjon av eksamensvakter og emneansvarlig. Emneansvarlig er personen, gjerne en professor, som underviser og passer på at pensumet studentene skal gjennom reflekteres på eksamen.

Deleksamen og arbeidskrav: I tillegg til den siste, 0-store eksamenen på slutten av et semester, har de fleste emner en form for vurdering(er) underveis i semesteret. Dette kan være obligatoriske oppgaver som må leveres og godkjennes for å kunne få gå opp til eksamen. Dette kan innebære å løse et oppgavesett i matematikk, levere enn labrapport i kjemi eller biologi, ta en midtveiseksamen og/eller ha en muntlig fremføring. I tillegg er det flere emner som stiller krav om en viss mengde oppmøte i forelesning eller undervisning for å få lov til å ta eksamen. Ofte er første forelesning obligatorisk, som betyr at hvis du ikke møter opp, mister du retten til å ta emnet og må ta det et annet semester i stedet.

Tidligere var eksamen ikke-digital (orker ikke tanken) og ble levert på papir i de fleste emner. Dette er for det meste endret til digital eksamen og godt er det! Jeg hadde skriftlig, ikke-digital eksamen i MAT101 mitt første semester, men matematikk er litt spesielt, da.

Eksamensformer

Skriftlig skoleeksamen: Skriftlig eksamen er en sluttvurdering, hvor kandidaten (studenten) skal få anledning til å vise sin kompetanse ved å løse en eller flere oppgaver og/eller en kompleks utfordringer. Det er læreplanen som er utgangspunkt for  utarbeidelse av eksamensoppgavene. Kompetansemålene i læreplanen er grunnlaget for vurdering av kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen.

Reglement underveis: Det er ganske strengt under eksamen. Du må møte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen må du møte opp senest 30 minutter før eksamen starter. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten. Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner eller andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være slått av. Under eksamen er enhver kommunikasjon imellom kandidatene forbudt, både inne i og utenfor lokalet. Du må ikke gå fra plassen din uten tillatelse fra inspektøren, og du må rette deg etter inspektørens anvisninger. Dette pleier å gå veldig greit 🙂

Eksamen må gjennomføres på et gitt antall timer og når man er fordi må man bli registrert på vei ut. Hvis man ikke registrerer seg og forlater lokalet kan dette bli mistenkt som juks. Eksamen starter 09:00 eller 15:00 alt etter hvilken tid emnet får utdelt i eksamenslokalet. Eksamen skrives og leveres på vurdering.uib.no. I tillegg må man laste ned et program som gjør det mulig å låse dataen til kandidaten underveis for å hindre juks.

Denne gjengen får alt fra karakteren F til A.

Klage på karakter? «En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen».

Muntlig skoleeksamen

Foregår (normalt sett) på skolen. Det er alltid to eller flere personer til stede under eksamen. Emneansvarlig er som regel en av dem. Ulike emner gjør det kanskje ikke helt likt, men personlig har jeg erfart at man kommer inn, trekker en oppgave og får en viss tid på å redegjøre for oppgaven sin. Etterpå stiller eksaminator spørsmål for å se om kandidaten kan mer enn den viste under første del.

Det er ikke mulig å klage på eksamenskarakteren fra en muntlig eksamen. Uhl. § 5-3 (5) første setning lyder:

 • Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Hjemmeeksamen: Skjer uten overvåkning fra eksamensvakter, hjemme hos deg selv eller noen andre. Alt etter emne kan en hjemmeeksamen være gruppevis eller alenearbeid. En slik eksamen foregår som regel over en viss tid, gjerne flere dager og oppgaven(e) er gjerne stor og mange.

Hva som jeg ikke kan ta eksamen likevel? Dersom du er syk eller av en annen grunn ikke kan stille på eksamineringen må du skaffe en legeerklæring på dette:-) Ved gyldig fravær unngår du å bruke en av sjansene dine på eksamen.

Link til infoside: https://www.uib.no/student/116194/syk-på-eksamen

Ingen tenkte på eksamen da dette bildet ble tatt. Fadderuken 2019.

Stryk eller dårligere enn forventet: Dersom man ikke møter kravene til å få bestått eller karakteren E, får man stryk (karakteren F). Dette er ikke verdens undergang (selv om det for noen kan føles slik). Da vil du likevel få mulighet til å ta eksamen opp igjen. Enten ved den kjente «konten», eller i et annet semester. Konteeksamen er en mulighet til å gjennomføre en eksaminering noen måneder etter første eksamen, men noen emner tilbyr ikke dette. Hvis du tar eksamen i et emne i november eller desember, pleier konten være i februar eller mars neste semester. Da får man ny eksamen. Dette kan man også gjøre dersom man syns karakteren man fikk ikke tilfredsstiller det nivået man mener man ligger på og vil prøve på nytt. Dersom du stryker kan du få opp til tre forsøk til. For å få ta ny eksamen må du selv melde deg opp på Studentweb og ha alle obligatoriske øvelser godkjent i gitte emne.

Ikke belast deg selv unødvendig: Til slutt vil jeg presisere at eksamen er én kort, liten mulighet gjennom et helt semester der man skal vise hva man har lært. Akkurat den dagen du skal prestere kan være en dårlig dag eller kanskje semesteret ditt er kjipt og tungt? Kanskje var du uheldig med oppgavene (for flaks er 30% av karakteren føler jeg). Og ikke få A eller ikke bestå er ikke farlig, selv om det kan føles slik og noen hauser det opp. Det er bare en karakter. Den sier ikke noe om deg, den sier noe om akkurat den prestasjonen. For enkelt er det toppkarakterene som gjelder hele veien, men det er ikke standarden og bør kanskje ikke være det heller? Jeg har strøket på 2 eksamener i løpet av mine to år på fiskehelse. Og det går helt fint! Jeg sliter med de tyngste, skriftlige realfagene. Jeg kan ikke forvente å prestere hver eksamen, og hvis jeg eller noen andre forventer det av meg, blir det ekstra tungt. En eksamen kan man ta om igjen og den glemmer du når du er gammel, men studietiden og studentlivet husker du. Så gjør det som er best for deg.

Vær snill med deg selv oppi alt snakket om eksamen og karakterer. Et høyt tall på vitnemålet er uviktig dersom du ikke har det bra eller trives.

Håper dette besvarte noen spørsmål dere evt. måtte ha!

-Anna:-)

MUST HAVES (STUDENT EDITION)

Hei!

Jeg ønsker å komme med noen tips til hva man burde ha som student! For mange er det tid for å begynne å tenke på hva man skal kjøpe inn og skaffe seg til en ny og spennende høst på universitetet! Eller kanskje du allerede er etablert og innflyttet, men noen flere tips kan ikke skade!

Jeg flyttet til Bergen alene i 2016 og har siden den gang opparbeidet meg en del eiendeler som jeg ser meg nødt til å drasse med meg videre i livet. Jeg vil også komme med skolerelaterte tips for deg som skal studere realfag ved UiB. Merk at disse tipsene er ting og tips jeg personlig setter pris på og ikke noe du MÅ ha for å klare deg som student og i livet generelt:-)

Jeg vil også anbefale og fremheve at masse er å få kjøpt brukt! Tise og Finn er skattekamre for studenter. Dersom du får flyttehjelp av foreldre kan man også gjøre lurt i å utnytte at man kanskje har en bil tilgjengelig som gjør det lettere å hente tingene du ønsker å kjøpe (evt være så heldig å få for null spenn).

Det er også lurt å prate med de du skal bo med og forhøre deg om hva som allerede finnes der du skal bo. Det er unødvendig med 3 brødristere hvis man uansett skal dele kjøkken og utstyr. I mitt forrige kollektiv var det vanlig at den som flyttet inn tok med seg noen som manglet i huset. Jeg hadde for eksempel med en vannkoker fordi det var noe vi ikke hadde, men som det var behov for.

HJEM

Oppbevaring: Skaff deg transparente kasser som kan lagre klær og ting under sengen. Jeg har tre slike som dette under sengen min for oppbevaring av sengetøy, ullklær og diverse andre ting jeg ikke vil skal ta opp plass i det lille klesskapet mitt.

Navn: SAMLA, kasse med lokk, transparent, fra IKEA (124,- med lokk)

BADEKÅPE: Digg å ha når man må forflytte seg mellom rommet og badet i kollektiv med delt bad. Jeg anbefaler å kjøpe en i bomull som kan vaskes med sengetøyet en gang i blant.

ROCKÅN, badekåpe, fra IKEA (100% bomull, 249,-)

 

VAFFELJERN

Et vaffeljern er kjekt å ha! Sjansene for å spise vafler er ihvertfall større om du eier et:-) Du får tak i gode vaffeljern til under 400kr på feks Jernia eller Elkjøp.

 

TERMOKOPP

Personlig fortrekker jeg å trakte min egen kaffe hjemme i stedet for å benytte meg av kaffeavtalen til Sammen. Dette er en personlig preferanse jeg har (fordi jeg er kresen på kaffe). Jeg er derfor avhenging av en god termokopp som helst er ganske tett. Jeg har dessverre hatt noen uhell som involverer en god slump kaffe i sekken, men ingen skade skjedd (enda?). Det er mange gode og billige termokopper der ute og hvis du trenger tips til noen kan du sjekke ut DENNE LINKEN.

 

KARAFFEL/VASE: En karaffel er alltid greit å ha når man får gjester, men er også en potensiell vase. Hvis jeg ønsker å feire noe liker jeg å spandere på meg noen blomster. Og blomster tar seg mye bedre ut i en vase eller anvendelig karaffel enn i en tom Pepsi Max-flaske hehe.

KARAFF, karaffel, fra IKEA (19,-)

KNIVSLIPER: Rett og slett bare for å holde knivene skarpe. Jeg sliper mine ofte og vasker dem for hånd, men de blir sløve likevel. I et hus hvor mange bruker knivene er det lett at de blir butte og horribelt dårlige.

ASPEKT, knivsliper, fra IKEA (59,-)

 

PLANLEGGINGSKALENDER: En felles kalender for alle som bor i huset er en god måte å hole styr på hva som skjer. Alle får hver sin kolonne hver måned og vipps har man oversikt! Eksamener, bursdager, reise, jobb, besøk, fellesmiddager, vaskeansvar og arrangementer kan plottes inn her. Jeg og min roomie har en slik og den gjør det lettere å vite hva som skjer i hverandres liv. Personlig er jeg dårlig på å huske datoer, tid og arrangementer, så ved å skrive det ned i kalenderen slipper jeg spørre Oda om og om igjen når flyet hennes lander eller når hun jobber neste uke.

Vår er fra Lagerhaus på Xhibition og kostet 100,-. Verdt hver krone!

POSEKLEMMER: Jeg vil være så drøy at jeg påstår at ALLE hus med respekt for seg selv har disse poseklemmene. Du slipper å plages med å poseknuter ever igjen. De har blitt flittig brukt i alle hus jeg har bodd og gir mulighet for å gjenbruke posene fordi du ikke ødelegger helt grei plastikk ved å rive posene dine opp.

BEVARA, poseklemmer, fra IKEA (19,-)

HVITLØKSPRESSE: Så slipper du få hvitløk på fingrene OG du får maks ut av hvitløkssmaken. Livet før hvitløkspresse var trist:-(

VÄRDEFULL, hvitløkspresse, fra IKEA (69,-)

 

SPILL: Å investerer penger i et morsomt spill er alltid lurt! Spillkvelder er undervurdert moro og en god måte å bli kjent med medstudentene dine. Kombiner gjerne spillkvelder med å ta i bruk vaffeljernet ditt! Jeg liker HINT, Alias, Sequence og Ryktet Går.

FLASKEÅPNER: En flaskeåpner som tuner til både vinflasker og andre typer glassflasker er et must i ethvert hus. Ikke nødvendigvis fordi du drikker vin selv, men gjestene dine gjør kanskje det?

KNAGGER TIL BADET: Disse er geniale! Med disse kan du henge ting opp på veggen uten å møtte bore hull i veggen. Knaggene har en sugekopp som ved hjelp av en skru-mekanisme skaper et negativt trykk som gjør at de sitter bom fast på veggen. De kan enkelt tas ned ved å lette på trykket. Jeg har selv en slik på veggen på badet til å oppbevare håndklær og badekåpen min.

IMMELN, knagg, fra IKEA (69,- for 2)

DEKORASJON: Et tips til billig og hyggelig dekorasjon er å bestille personlige polaroidbilder. Jeg har mange og liker å se tilbake på alt som har skjedd og tenke litt ekstra på de folkene jeg er glad i, men som jeg kanskje ikke ser så ofte. Det er ofte kampanjer på fotosidene man kan bestille fra, så da kan du få mange for lite spenn. Søk på polaroidbilder 😀

Bestilt fra Fotoknudsen og SmartPhoto.

 

SKITTENTØYSSEKK: Det sier seg vel egentlig selv at man burde eie en skittentøyskurv av et slag, men jeg vil gjerne anbefale denne typen! Den er komperimerbar, lett å frakte med seg til vaskerommet og står oppreist av seg selv.

KLUNKA, skittentøyssekk, fra IKEA (99,-)

SKOLE

KALKULATOR: For studenter som skal gå på MatNat og studere #Realfag, må du ha kalkulator! I enkelte emner er kalkulator tillat som hjelpemiddel, men du kan ikke bruke hvilken som helst kalkulator. Det finnes to kategorier:

Enkel kalkulator. Omfatter disse modellene;

 • Casio FX-82ES PLUS
 • Casio FX-82ES

Alle kalkulatorer, MEN det krever at den tilfredsstiller disse kravene:

 • Kalkulatoren skal ikke ha mulighet for mottak/sending
 • Kalkulatoren kan ikke tilkobles strømnett
 • Kalkulatoren må ikke avgi støy
 • Bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige programmer eller annet tilleggsutstyr er ikke tillatt.

Det letteste er nok å gå for en av de to godkjente modellene slik at du ikke risikerer å bli tatt i juks dersom kalkulatoren din ikke møter kravene. De godkjente modellene kan kjøpes på Akademika på Studentsenteret eller på butikker som Clas Ohlson til 249,-. Det er ikke lov å låne utstyr av andre under eksamen og mange oppgaver krever kalkis:-)

 

 

iPAD/TABLET/TEGNEBRETT: Dersom du eier en iPad eller lignende tablets, kan den bli din beste venn i forelesningen! På MatNat er det mange fag som krever at man regner og tegner, feks matematikk, kjemi og biologi. Å bruke en iPad eller lignende gjør jobben veldig enkel. Jeg har brukt min iPad mye i de fleste fag. Da kan du sikkerhetskopiere arbeidet ditt og du slipper å ta med deg 3 ulike skrivebøker som du kan risikere å søle kaffe på. For iPad må man ha en Apple Pencil for å kunne skrive. Det er selvfølgelig ikke noe du MÅ ha, men er et veldig godt hjelpemiddel da mange fag krever en del arbeid hvor man bruker symboler, formler, tall og figurer i stedet for ord.

Her har jeg brukt iPaden min til å tegne et embryo til en obligatorisk laboratorierapport.

 

SKOLESEKK: Av praktiske og helsemessige grunner er en ryggsekk å foretrekke. Enkelte av bøkene du trenger i emnene dine er farlig store og tunge (jeg ser på deg, BIO100). Da jeg gikk på videregående var det viktig å ha veske, men på MatNat gjelder ikke sånne dumme, uskrevne regler:-). Det er såååå mange kule sekker for tiden. Jeg liker Rains, Osprey, Arcteryx og Douchebags.

 

UTENDØRS

PIKNIKPLEDD: Jeg anbefaler alle å eie et piknikpledd. Det fungerer så uendelig mye bedre på bakken enn et håndkle etter min mening og jeg kan nesten garantere at du kommer til å henge i Nygårdsparken på varme sommerdager.

Mitt er fra Clas Ohlson og kostet 150,-.

PARAPLY: En paraply er kjekt å ha når du må løpe til forelesning. Mitt tips er å kjøpe en som du får plass til i sekken, men som ikke koster skjorta! Jeg har blir frastjålet flere paraplyer enn jeg kan huske, så ikke putt alle pengene dine her!

TURSEKK: Jeg anbefaler alle å eie en lite dagstursekk. Man kan jo også bruke skolesekken, men en tursekk som er ment for tur har noen smarte løsninger og er laget for å bli bært over tid. Jeg MÅ ha midjebelte på mine tursekker. Her er det masse å velge i! Jeg anbefaler 20+ liter, så har man plass til skiftetøy, mat og drikke.

HAGESPILL: Du kan nesten ikke bli mer populær om du er personen som stiller med Kubb i parken. Å ha en morsomt spill man an bruke utendørs er gull verdt. Her er frisbee også populært.

 

DIVERSE

HØYTTALER: Det er alltid gunstig å eie en trådløs bluetoothhøyttaler! Min er stadig med på tur eller med i parken.

FRILUFTSLIVUTSTYR: Bergen er omgitt av flotte fjell og som student gjør man lurt i å benytte seg av dem for frisk luft og mosjon. Jeg har tidligere skrevet to innlegg om friluftsliv i Bergen og tips til utstyr for å overnatte utendørs. De finner innleggene du HER og HER.

TRANSPORT: Det er lett å komme seg rundt i Bergen med enten Bysykkel, egen sykkel, til fots eller med Skyss-abonnement på buss og bybane. Finn ut hva du har råd til, hva du faktisk trenger og hvor du tror du kommer til å forflytte deg i løpet av uken. Jeg går til det aller meste, men kjøper billett til buss/bybane ved lange distanser. Dersom du benytter egen sykkel, benytt deg av sykkelskur så det ikke går med din sykkel som det gikk med min (savner deg, Nakamura:-( )

 

FADDERUKEN

I fadderuken er det noen ting som kan være fint å planlegge på forhånd. Jeg vil anbefale alle kommende fadderungen (og faddere?) å vurdere forberede følgende ting:

 • Mat i fryseren og kjøleskapet som er lett og kjapt å tilberede
 • Klær du ikke er veldig redd for
 • Sett av noen kroner til et å kjøpe inn til kostyme(r)

 

 

Veien til realfag

Hallo og god påske! I dag vil jeg skrive litt om hvordan veien til et liv som realfagsstudent var når man ikke er interessert i matematikk.

Nå er det ikke mange dagene til Samordna Opptak steger dørene og søknaden til høyere utdanning må være sendt inn. Mange sitter sikkert hjemme og vurderer hvordan listen over ønskede studier skal se ut før de sender den inn. «Hva skal på 1.plass, hva skal på 2.plass, trenger jeg noe på 3.plass? Er jeg klar til å studere allerede til høsten? Hva om jeg ikke får førstevalget mitt? Håper ikke snittet endrer seg drastisk i år». Slik satt ihverfall jeg før jeg sendt inn den endelige listen. Og i tiden etterpå tenkte jeg på om jeg hadde valgt riktig, burde jeg hatt en plan C, D og E, og ikke minst snittet. Hvordan kom det dumme snittet til å endre seg dette året? Men så kom sommeren og jeg glemte av hele greia, til jeg plutselig var i midten av juli. Så var resultatet ute og jeg kunne endelig gå inn og sjekke hva jeg skulle studere fra og med august. Da sto det at jeg fikk tilbud om plass på førstevalget mitt, profesjonsstudiet i fiskehelse ved UiB. «Jeg skal studere på MatNat. Hvordan skal det gå?»

De som kjenner meg vet at jeg aldri har vært en realfagsglad elev på barneskolen, ungdomsskolen eller vidergående. Favorittfagene var norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og gym. Jeg pleide å få tilbakemelding fra faglærerne i matematikk om at jeg måtte slutte å tegne i mattebøkene mine. Jeg har aldri tenkt på matte som spennende og ikke følt på følelsen av mestring når jeg løser en oppgave. Slik tankegang blir man motløs av, spesielt når når matematikk er en del av skolegangen, det skjønte jeg også. Og her er jeg ikke alene. Men fortsatt, jeg studerer den dag i dag på MatNat. Og det hadde jeg IKKE sett for meg da jeg gikk ut av Bodø vgs i 2015. Tanken var at alle på et fakultet som dette digget matematikk, kjemi og fysikk, studerte KUN dette og var gode i det. Det var jo ikke meg. Jeg visste jeg ikke ville studere matte, så hvorfor engang vurdere realfag?

Et av flere eksempler på spennende fisk vi utforsker på fiskelabene

Etter videregående skole ble det først et år med folkehøyskole og deretter bar det til Bergen. Jeg tok et årsstudium i psykologi ved UiB, men skjønte at den type studie ikke var min kopp te. Jeg så på vitnemålet mitt og skjønte at jeg måtte ta noen grep. Jeg hadde ingen realfag utenom det obligatoriske. Jeg gikk yrkesfaglig retning på vgs, så vitnemålet mitt var fullt at lite relevante fag. Etter årsstudiumet bestemte jeg meg for å bruke et år på å ta fag for å utvide horisonten og vitnemålet mitt. Det året tok jeg matematikk S1 og S2, biologi 1 og 2, psykologi 1 og 2, naturfag 1 og historie 2 og 3. Mens jeg slet meg gjennom S1 og S2, syns jeg biologi 1 og 2 var en drøm å ha. Jeg gledet meg til hver undervisningstime og syns oppriktig det var interessant. Da skjønte jeg hva jeg skulle studere; biologi. Da jeg skulle søke studier tenkte jeg; hvilket studie kan tilby meg det jeg ønsker? Listen var som dette; lite plantelære/botanikk, lite matematikk, mye zoologi og gode jobbutsikter etter endt utdanning. Svaret på alt dette ble fiskehelse. Der går jeg enda og trives. Jeg fikk sjekket av alle bolkene på listen min og føler jeg er på rett plass. Det gikk visst an å studere realfag selv om interessen for matematikk ikke er der. Jeg måtte jobbe litt ekstra for å komme meg gjennom mattefagt mitt første semester, men jeg klarte der. Det er ikke noe problem!

Denne gjengen her har helt ulike interesser innen realfag

Konklusjonen er vel at man ikke kan si hundre prosent hvor man ender og at det er lov å endre mening underveis. Man må heller ikke være redd for å prøve seg frem og utfordre tankene man har om seg selv. Selvfølgelig kunne jeg studere realfag, hvorfor sa jeg at jeg ikke kunne? Hadde ikke fiskehelse vært min greie, kunne kanskje en bachelor i biologi blitt det? Slik det for mange. Man må prøve seg litt frem, utforske interessene sine for å se hva som er en match. Noen vet dette allerede som 19 år og på vei ut av videregående, andre i en alder av 20, 23, 26, 29 eller 40.

Jeg håper dere potensielle søkere der ute ikke setter dere, eller lar andre sette dere, i bås. Å studere realfag passer ikke én type menneske, det vil dere se når dere finner veien til MatNat. Håper vi ses til høsten og masse lykke til med søknadsprosessen!

-Anna

Sove ute i Bergen, del 2

Hei!

Anna på fiskehelse her! Noen av dere fulgte kanskje med på Instagram-kontoen @realfagUiB vår i helgen som var (28.-29.-mars) og så at jeg og to venninner tok turen ut i skogen for å sove? Vel, her er en liten oversikt over informasjonen som ble gitt da og litt flere tips.

Sove ute del 1 finner du her!

Vi som studerer her i Bergen er kjempeheldige som har så mange flott fjell rundt oss og disse kan brukes til mer enn gå- og løpeturer. Jeg vil anbefale alle å prøve å sove ute på et av Bergens fjell i løpet av studietiden sin her. Fra realfagsbygget er det kort vei til mine favorittfjell for overnatting; Løvstakken og Fløyen. Helgens tur gikk til Løvstakken. Her er det mange flotte plasser å henge opp hengekøyen og ikke så folksomt utenfor stien som det kan være på Fløyfjellet. Jeg håper jeg får prøvd de øvrige fjellene any time soon. Jeg tror det er mange perler av noen utsiktsplasser i området rundt som jeg gleder meg til å finne.

Jeg vil påpeke at jeg ikke sitter på noen fasit knyttet til dette temaet og at alle tipsene mine er ting jeg har fanget opp gjennom prøving og feiling over flere år 😀

 

Vi opplevde at det plutselig begynte å snø, men alle er som man kan se godt kledd

1. PLANLEGGE TUR

Når man skal på tur er det viktig å se an forholdene før man pakker sekken og begir seg ut. Sjekk hvilket vær det er meldt og gjerne legg merke til vinden. Værmeldingen burde sjekkes ofte for å se forandringer i tendenser. Legg merke til hvilke temperaturer som er meldt på natten da dette er med på å bestemme hva du burde pakke med deg av utstyr. Personlig produserer jeg lite varme, spesielt når jeg sove, og har behov for vinterdyne nesten året rundt.

 • Hvilken sovepose har du? 3-sesong, helårs, sommer- eller vintersovepose? Hvis det er meldt minusgrader om natten, ville jeg personlig ikke sovet ute med mindre jeg er sikker på at utstyret mitt er varmt nok. Er du kvinne, må du være OBS på at komforttemperaturen i en unisex sovepose ofte er lavere for deg, enn for en mann. Jeg vil derfor anbefale å kjøpe sovepose beregnet for damer da disse er tilpasset vårt varmetap.
 • Skal du sove under åpen himmel, i hengekøye eller i telt? Sover du i hengekøye er du lett utsatt for vind, så da er det lurt å tenke på at du må isolere bunnen av hengekøyen. Sover du på bakken må du tenke på at det kan være vått og kupert i området du skal sove. I tillegg til at bakken kan stjele varmen din. Personlig bruker jeg to ulike liggeunderlag for å sørge for å isolere meg selv fra bakken/luften under meg (mer om det lengre ned i posten).
 • Hvor skal du sove og hvor langt er det dit? Turen jeg var på i helgen lå under en time med gåing fra døren min, så da følte jeg ikke at jeg trengte å være kjempenøye med hva jeg pakket i sekken. Dersom jeg skulle dratt på en lengre tur hadde jeg nok ALDRI pakket slik som jeg gjorde nå. Det fine med korte turer i nærheten av der du bor er at du kan ta med deg ekstra ting som kan øke komforten på turen.
 • Har du kjøpt deg nytt utstyr som du vil ha med deg? Prøv det ut før du reiser på tur! Hvis du har gått til innkjøpt av et nytt, litt mer fancy liggeunderlag er det lurt å teste dette ut i stuen. Hvordan får du mest effektivt utstyret opp og gå? Hvilke mekanismer burde du bli kjent med? Det er kjipt å stå på kvelden, i mørket og kulden og prøve å forstå seg på ting. Da er det lett å bli frustrert og dermed slurve, noe om kan gå ut over komforten din. Kjøpt deg telt? Prøv å sette det opp en plass hjemme først for å se at alle delene er intakt.

Turen vi planla i helgen skulle være en kosetur hvor vi skulle hygge oss i solen med strikking, musikk, mat og hengekøyer.

2. PAKKELISTEN

Hva trenger du for å sove ute? Her er en liste med det jeg hadde i sekken i helgen, men dette er ingen fasit. Mange ville nok hatt med mindre, sjeldent mer hehe.

SEKK

Jeg gikk for den største sekken min i helgen som er på 75 liter. Den rommet alt jeg hadde med meg og mere til. Den er også veldig god å bære når jeg skal på lengre turer. De andre jentene klarte seg like godt med sekker på rundt 60 liter.

SOVEUTSTYR

Dette er det viktigste (utenom mat og drikke) når du skal sove ute, nemlig det du skal sove på og i. Jeg tok med vintersoveposen min av typen Helsport Rago X-trem Women. Den har en komforttemperatur på -30 grader haha. Jeg er en frysepinn, ok? Den veier 1,6 kg og er liten volum. Siden den er laget av ren dun må jeg passes på at den er tørr, hvis ikke kan den råtne. Det samme gjelder liggeunderlaget mitt som kan blåses opp. Det inneholder dun og er laget for å kunne brukes på snø, men er digg å ha året rundt. Underlaget følger med en slags «pumpe»-sekk som gjøre at jeg fyller det på 1 minutt. Denne pumpe-sekken er ikke avbildet. Underlaget er av typen Exped Synmat Hl Winter MW. Hvis du vurderer et varmt og behagelig underlag med lav vekt og volum anbefaler jeg Exped sine! I tillegg har jeg et Mammut Bamse Extreme som isolerer og holder de øvrige delene tørre. Dette er et praktisk allround underlag som jeg liker å ha med på tur uansett, da det er digg å sitte på og rommer mange stumper.

 

VALGFRITT

Dette er ekstra utstyr man kan ta med for å øke komfort. Jeg har ikke telt, men har kjøpt en liten gapahuk til turene mine. Den veier 1,7 kg og passer for to mennesker (helst under 180 cm). Det finns mange størrelser og typer av disse og jeg vil varmt anbefale en slik som du ønsker en lun plass og sove som ikke koster skjorta. Min er fra Dovrefjell. Jeg tok også med hengekøyen min som er av typen Ticket To The Moon (dobbel) og tau. Denne er slitesterk og stor. De kommer også i freshe farger og flere størrelser. Jeg vil uansett anbefale et å kjøpe dobbel eller større. De veier litt mer en de enkle, men den ekstra duken er verdt det! Jeg har også kjøpt tap til hengekøyen min som er et slags tak. Dette er fint ha hvis man vil sove ute i Bergen hehe. Det kan jo hende du blir overrasket av regn, så da er et lett og praktisk tak en fin ting å ha. Under ser du hvordan den funker. Denne er også fra Dovrefjell.

Her ser man tarpet over hengekøyen og gapahuken bak.

Diverse

Dette er litt av det ekstra stæsjet jeg tok med. Dopapir er kjekt å ha! Her vil jeg påpeke at det er viktig å kjøpe typer som ikke er resirkulert da disse inneholder et limstoff som ikke burde havne i naturen. Nedbrytningstiden er da lang. Ellers er hodelykt et must. I tillegg til dette som er avbildet tok jeg med mat, drikke, antibac, pyntelys til å ha i teltet, votter og lue.

Hvis du er heldig har du eller noen andre kanskje et stormkjøkken slik at man kan lage varm mat og drikke på turen. Da snakker vi luksus, da!

KLÆR

For å unngå å fryse er det viktig med tørre klær! Under denne turen gikk jeg opp i en tights. Jeg ble svett av turen opp da jeg tror sekken min veide 30 kg haha. Da jeg kom frem skiftet jeg til tørre klær med en gang for å unngå å fryse. Hvis du først begynner å fryse er det ikke like lett for alle å få varmen igjen (gjelder meg selv), så målet må alltid være å ikke fryse i det hele tatt. Jeg kjørte vindbukse og t-skjorte i bomull mens solen varmet, men byttet over til ull da vinden tok til. Over dette hadde jeg en dunjakke. Det anbefales virkelig på en tur som dette! Den kan du bruke for å holde varmen på dagtid og som hodepute om natten.  Tørre sokker er også et must når du skal sove da bena ikke produserer så mye varme og må «få» fra resten av kroppen.

Meg i dunjakken min, i soveposen før solen gikk ned.

3. GENERELLE TIPS

 • Sovebekledning: en feil noen gjør et at de sover i 7 lag meg klær i soveposen (been there, done that). Dette er en dårlig idé da det gjør det kjempevanskelig å varme opp posen din. Alle lagene med klær krever mye av varmen din slik at den ikke når ut i posen. Personlig sover jeg med 1 lag ull i posen. For å ikke fryse må du varme opp luften i posen med din egen kroppsvarme og soveposen er designet for å holde på denne varmen. Det er samme prinsipp som en dyne. Du sover vel ikke i 7 lag med klær under dynen? Tenkte meg det.
 • Hvis du føler du må tisse, gå og tiss! Ikke legg deg i posen, kjenne at du må tisse og prøve å ignorere det fordi du syns det er så varmt og deilig å ligge der. Hvis du legger deg med full blære bruker kroppen din energi på å holde all denne væsken varm og dette er energi du heller kunne brukt på andre ting. Det er bedre å tisse med en gang enn å måtte ut og opp av posen midt på natten fordi du ikke klarer holde deg.
 • Kjøpe ny sovepose? Ikke kjøp en som er for lang for deg, da dannes det en kuldegrop i bunnen av posen. Jeg er 170cm og posen min passer noen som er opp til 175 cm.
 • Ikke legg deg kald i posen! Hvis du fryser eller er kald, få kroppen til å produsere varme ved å bevege deg i 10 minutter. Du trenger varme fra kroppen din til å varme opp posen din.
 • Hvis det er meldt minusgrader, sov med vannet ditt nært kroppen eller i posen for å hindre at det fryser. Dette kan også være lurt å gjøre med klær du skal ha på deg dagen etterpå. Jeg har sovet med buksen og jakken min i soveposen for å hindre at klærne blir våte eller får frost på seg. Det er kjipt å kle på seg iskalde klær dagen derpå 🙁
 • Sov med lue og snurp soveposen godt igjen slik at du hindrer varmetap.
 • Dersom du er så heldig å ha en jervenduk/fjellduk er dette er flott redskap for å løse mange problemer. Den kan isolere deg fra omgivelsene når du sover, brukes som en levegg eller som et ekstra underlag for å holde utstyr tørt og beskyttet. En jervenduk er kanskje ikke det viktigste, men for en dreven utesover kan det etterhvert være lurt å eie en slik. Den står ihvertfall på min ønskeliste:-D
 • Sov med mobil og andre kulde-sensitive ting i posen. Da hindrer du at du våkner opp til en mobil eller et kamera uten strøm.

Har du noen tips jeg ikke har nevnt? Post dem gjerne i kommentarfeltet under!

God tur!

-Anna

Hvorfor du skal glede deg til klassemottak og fadderuken på MatNat

Hallo!

I dag tenkte jeg å skrive om noe jeg VET mange kommende studenter gleder seg til:

Fadderuken!

Som ny student får man være midtpunktet i fadderuken, noe av det morsomste jeg har vært med på! Fadderuken ved MatNat er helt spesiell, spesielt for de som ser innsiden av universitet for første gang. Ved fakultetet mitt er den første uken fullspekket med aktiviteter, både frivillige og obligatoriske, både dag og kveld, med og uten mulighet til å drikke alkohol (for de som ønsker).

MatNat er den stolte eier av konseptet «klassemottak». Det vil si at du møter dine kommende medstudenter på dagtid den første uken for å bli kjent med hverandre, skolen og studenter i kullene over. Første dagen møter man i Grieghallen og går videre opp til fakultetet hvor man samles i klasser på ca 20-30 elever med en klasseleder. Klasselederen er ofte en eldre student på ditt eget studie. I klassemottaket leker man småkleine bli-kjent-leker med hverandre og det skal man ikke ta for gitt. I løpet av uken har du god peil på hvem folkene i mottaket er og de fleste av dem skal være en del av skoleuken din i flere år fremover. Du vil få nyttig informasjon som gir deg en god start på studiet. Du får en gjennomgang av timeplanen din, hvordan du gjør registreringer på universitetet sine datasystem og omvisning på fakultet.

Etterhvert kommer fadderne dine på banen! Ved fjorårets fadderuke var jeg fadderleder for min gruppe. Vi hadde 50 fadderunger og 35 faddere, så 85 totalt. Det var en stor gruppe, med mange ivrige og flinke faddere, klare til å gjøre uken så kul som mulig for vårt kommende 1.klasse-kull. Første kvelden ble gjengen samlet på et grupperom på delen av campus som heter Høyteknologisenteret. Her presenterte vi linjeforeningen vår, LFFH, for det nye kullet. Vi presenterte også ukens faddergruppesang. Det er en sang fadderne lager som skal synges utallige ganger i løpet av uken. En stor del av fadderuken er de mange konkurransene mot de andre faddergruppene. Her handler det om å ha den «beste» gruppen når det kommer til sang, kostyme og energi. Det er variert hvor mye de ulike gruppene legger i disse konkurransene, noe som er helt greit:-)

På MatNat ser første uke ofte litt ut som dette:

 • Mandag: Klassemottak og Bli-Kjent-Kveld med fadderne dine.
 • Tirsdag: Klassemottak og rebusløp på campus. Dette er en av de morsomste aktivitetene. Rebusløpet består av poster rundt på campus hvor man konkurrerer mot de andre gruppene i en rekke leker. Her er det ofte vanlig med kostymer. Min gruppe hadde et tropisk tema:
Rebusløp på campus med min faddergruppe. På bildet ser man omtrent 1/3 av hele gruppen vår

 • Onsdag: Bar2Bar. Under Bar2Bar er det rebusløp på mange av Bergens ulike barer. Her er det alt fra sangkonkurranser til stollek. Her er det også vanlig med tema. Vi var pirater:)
 • Torsdag: Helhus på Kvarteret. Det vil si at mange fakultetet samles på én uteplass og de ulike fakultetene har et fargetema. MatNat var gule. Vår gruppe møttes i Nygårdsparken denne dagen for grilling og aktiviteter da det var sol og varmt.
 • Fredag: Idrettsdag. De ulike gruppene konkurrer denne dagen i ulike sportslige konkurranser. Veldig morsomt å være med på selv om man kan kjenne på at man er litt sliten.
 • Lørdag: Slappe av + avslutning og prisutdeling
 • Søndag: Tur over Vidden! Dette er en super aktivitet for de som ønsker å gå en av Bergens fineste fjellturer og den gås sammen med resten av MatNat.

I tillegg er det noen individuelle forskjeller for hvert studie i løpet av uken. Noen starter tidlig med forelesninger, noen har ingen forelesingen og andre har obligatorisk sikkerhetskurs i kjemi.

Å delta i fadderuken krever mye energi, spesielt om du deltar på alle aktivitetene. Som fadderleder hadde jeg aktiviteter med gruppen min, samt kick-off, fra søndag til søndag, altså 8 dager i strekk. Det tar på, så det er lurt å være godt forberedt. Før uken starter er det lurt å stacke opp med mat i kjøleskapet/fryser. Det er ofte man går fra én aktivitet og rett til en annen, og da rekker man ikke hjem eller innom butikken. Lag enten noe på forhånd eller gjør som meg; kjøp frossenpizza i store mengder.

Klassemottaket og fadderuken er absolutt noe jeg anbefaler alle å delta på! Det er en gylden mulighet til å bli kjent med dine medstudenter, på samme og eldre kull. Etter denne uken har du mange ansikter du kan hilse på. Fadderne dine kan i tillegg være så snille å selge deg billige bøker og dele tips med deg. Til høsten skal jeg igjen være fadder/gruppeleder, så kanskje vi ses?

-Anna:-)

Quiz er tingen i bingen

Hei!

Anna på fiskehelse er (allerede) tilbake! I dette innlegget tenkte jeg å tipse om en ting man kan gjøre som student/menneske i Bergen.

QUIZ!

Quiz er en undervurdert form for underholdning og jeg tenker hver gang jeg deltar «hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?». Tidligere har jeg vært flink til å gå på quiz på en av Bergens mange barer. Første året mitt i Bergen var jeg stamgjest på Inside Fløyen hver torsdag for å quizze. Det ble fort også en deilig burger der også, så økonomisk var det nok ikke. Jeg satt sammen et lag, gjerne med folk som ikke kjente hverandre, og hadde sjeldent en tanke om at dette skulle vi vinne, men gøy var det alltid. Den beste plasseringen jeg fikk det året var en 3.plass og da fikk vi billetter til den siste Pirates of the Caribbean. Score.

I Bergen er det mange quizer og du kan så og si gå på en ny quiz hver dag! Her er en liste med steder som tilbyr ukentlig quizzer:

Mandag

 • Café Opera kl 20:30

Tirsdag

 • Statsraaden Bar & Reception fra kl 19:00
 • Elefanten kl 19:00
 • Kvarteret 20:00

Onsdag

 • Inside Live & Rock Café Vaskerelvsmuget kl 19:30

Torsdag

 • Inside Rock Café Korskirken kl 20:00

Fredag

 • Cafe Opera kl 19:00

Lørdag

 • Kråken Bar kl 19:00

De overnevnte tilbyr quiz i kategorien «allmennkunnskap». Ofte har plassene ekstra gode priser i baren under quiz og noen har studentrabatt på mat også. Inside har for eksempel 20% rabatt, så der kan du få quiz, mat og drikke til en fin pris. De fleste tar noen kroner for å delta, men har ikke opplevd at det er mer enn 30-50 kroner. Men pass på! Noen av quizene er veldig populære og krever at du kommer tidlig for å kapre en plass. På de faste quizene møter det ofte opp rutinerte stamlag med kjente lagnavn. Hvis man begynner å gå ukentlig lærer man fort hvem disse lagene er. I 2017 husker jeg de hadde et quiz-mesterskap mellom de beste quizlagene i Bergen.

Denne glade gjengen gjorde det bra i quizkategorien i de eminente Integrerbarlekene denne uken!

I tillegg til disse faste arrangementene har mange barer månedlige quizzer som gjerne har litt tydeligere temaer. Personlig liker jeg mange varierte kategorier, gjerne aktuelt, musikk, geografi og sport. Å ta med venner på quiz er en ypperlig måte å samle folk på. På den måten kan man også få satt sammen det ultimate laget hvor alle har en spesialitet! Personlig er film min verste kategori:-( Ellers tenker jeg enda på den gangen jeg svarte at Lance Armstrong var førstemann på månen. Sånn kan det gå:)

– Anna

Anna tester Voss

Hallo! I dette innlegget skal jeg, Anna på fiskehelse, gi deg en grundig innsikt i veien fra Bergen til bakkene på (i?) Voss!

 

Disse bildene er fra turen til de franske alpene i 2018

Jeg er en stor skientusiast og i et annet liv hadde jeg nok satset på en karriere innen alpint. Å stå på langrenn er gøy det også, men ingenting er så fett som å stå på nedoverski i fint vær. I barndommen ble vinterferiene tilbrakt i bakkene i Nord-Sverige. Fra Bodø var det ca 4 timer å kjøre til Hemavan, plassen for hvor jeg først oppdaget skigleden. For to år siden bar turen med pappa til Chamonix i Frankrike, på grensen til både Sveits og Italia. Dersom du ønsker en fantastisk opplevelse og besøke et mekka for skientusiaster, kan Chamonix varmt anbefales!

Men nok om det, nå skal det handle om den kortreiste, bilfrie skiopplevelsen i umiddelbar nærhet til Bergen som heller ikke trenger å koste skjorta! Min flotte kompanjong denne lørdagen var Nora på studiet havbruk og sjømat. Nora er som meg, glad i ski og å være ute. I et tidligere innlegg har jeg skrevet om da vi sov ute i Bergen. Sjekk det ut!

Vi bestilte skibillett fra FjordTours.no som inkluderer:

 • Tog tur/retur Bergen – Voss
 • Gondol fra Voss Stasjon til Hangurstoppen
 • Skikort for én dag (skikort er inkludert)

Totalt sett kom dette på 675 kroner, noe jeg syns er helt innafor! Både jeg og Nora har alt av utstyr til odel og eie, så vi trengte ikke leie noe. Dersom du ikke har, eller har latt skiene stå igjen i hjembyen din, kan du leie av Voss Resort. Merk deg at de ikke leier ut skibriller, som er et must å ha i bakken, så det må du ta med selv. Dersom man tar med egen niste og skiutstyr trenger ikke turen koste mer enn akkurat den summen vi betalte. En slik billett finnes også for tur/retur Myrkdalen og Geilo. Fordelen med å velge Voss er at du får mer tid i bakken da du slipper å ta bussen tur/retur Myrkdalen fra Voss Stasjon.

Så, lørdag morgen var vi tidlig opp fra sengen og tok på oss ull og laget en god frokost. Toget fra Bergen gikk 08:39. På toget spiste vi frokosten vår og gledet oss som små barn. Personlig pleier jeg ta på meg skistøvlene på toget, dette for å varme dem opp før jeg skal bruke dem i bakken. Da opplever jeg at jeg fryser mindre på bena selv om jeg strammer støvlene godt på. Nytt av i år er at gondolen har åpnet, noe som gjorde dette til noe helt annet enn tidligere turer til Voss for å stå på ski. Nå hoppet vi av toget, fikk et heiskort og tok gondolen helt til Hangurstoppen. Easy peasy. Før måtte man hoppe på en buss til resorten hvor man da startet i bunnen av anlegget. Gondolen sparer deg for mye tid og var i tillegg en behagelig måte å reise på. Tommel opp for gondol! I tillegg var det skap til leie i gondolbygget, noe som gjorde at skibag, sko og annet utstyr vi ikke trengte kunne ligge trygt oppbevart. Dette har jeg savnet tidligere, så dette var en real oppgradering. Dette kostet 50,- og da fikk vi plass til alt i ett skap.

Nå som tingene våre var innelåst, ski, klær og utsyr var på, kunne vi sette utfor. Værmeldingen hadde forberedt oss på at dette kunne bli en sånn-passe dag i bakkene. Det stemte nokså. Lyset var flatt (= elendig sikt) og det blåste til tider så kraftig at jeg måtte stake i nedoverbakke?! Men dette gjorde ingenting, vi koste oss læll. Etter noen timer tok vi lunsj ved Slettebakken-trekket. Her drakk vi verdens beste kakao og nøt ferske fries før det bar ut igjen.

Skikartet vårt varte til kl 16, men grunnet været ga vi oss litt tidligere enn dette. Vi satt oss i Hangursbaren hvor det etterhvert ble skikkelig after-ski stemning og begge konkluderte at vi kunne tenkt oss å bli igjen for å danse litt på bordet. Men det kunne vi ikke, toget gikk 16:35. Noe av det beste med å stå på ski er når man endelig kan ta av støvlene som har klemt og strammet rundt leggene i mange timer og endelig kan bevege seg som et normalt menneske uten at hvert skritt lager høye «klikk-klakk»-lyder. Vi hoppet inn i en gondol og var nede i god tid før toget gikk. På toget kjente vi at vi var slitne og jeg sovnet like greit til vi var fremme i Bergen.

Konklusjon? Bra dag til tross for været. Reisen gikk effektivt og som smurt. Gondol er bra. Kakao er fortsatt digg. Nora er en god dame å stå på ski med. I´ll be back fo`sho`!

En snill mann ofret seg for å ta bilde av damene på toppen av Hangurstrekket.

Generelle tips og triks jeg har fanget opp i livet:

 • Dersom du opplever å ble kald når du står på ski, kan babypudder være redningen din (det ble ihvertfall min). Dette trikset brukes også i Forsvaret. Jeg erfarer ofte at jeg blir svett når jeg står på ski, noe som gjør at jeg blir våt i tøyet og dermed også kald/frossen. Løsningen min er å dynke sokker og sports-BH med babypudder. Pudderet, som er talkum, tar opp fuktigheten (og lukt!) fra tøyet. Dette er en billig løsning som bidrar til tørre, varme føtter. Et pluss til et at du kan bruke sokkene dine mer enn én dag, da de oppleves som like freshe dagen etterpå.
 • Dersom du skal investere i nytt utstyr, vil jeg anbefale å investere pengene i gode skistøvler. Gode, harde støvler er viktigere enn nye ski. Støvlene er det som kan ta skikjøringen din videre til neste nivå. Jeg investerte pengene mine i karbonstøvler for noen år siden og det førte til enda større skiglede!
 • Dersom du har gamle, slitte ski, kan jeg anbefale å sende dem på ski-spa før du kjøper nye. Slalomski får mye juling i bakken som gjør dem tørre og trege. På ski-spa prepper de skiene dine med voks som fyller riper og gir dem en myk, glatt overflate igjen. De kan også file stålkantene på skiene dine slik at du får skarpe ski som kan ta gode svinger. Mange alpinanlegg tilbyr dette der de har skiutleie.
 • Når du oppbevarer skistøvelene dine, tørk innerskoen og sålene godt før du stuer dem inn i boden. For at støvlene skal holde fasong er det lurt å stramme dem inn på innerste hakk etter hvert bruk.
 • Kjør med sekk på! Da har du tørre votter og vann tilgjengelig. Det er også deilig med tanke på å isolere ryggen din mot vær og vind.

 

Det var alt for denne gang!

– Anna

 

Sove ute i Bergen, del 1

Hei!

Anna på fiskehelse her! Jeg tenkte å dele tips til deg som ønsker å prøve friluftslivet i og rundt Bergen!

Del 2 om dette temaet finner du HER!

Da jeg var ferdig med videregående skole sto egentlig militæret på planen. Den planen gikk i vasken, dessverre. Heldigvis har vi flust av folkehøyskoler som kan tilby et år utenom det vanlige i Norge. Jeg begynte høsten 2015 på idrett og friluftsliv på Voss folkehøyskole. Her lærte jeg mye om det å dra på tur over lengre tid. Jeg fikk også bekreftet at jeg er en frostpinne uten like, jeg fryser hele tiden. Da jeg flyttet til Bergen i 2016 etter året på FHS ønsket jeg å opprettholde interessen min for friluftsliv og gleden ved å sove utendørs. I Bergen flyttet jeg inn i et jentekollektiv i Sandviken. I dette kollektivet var vi flere som interesserte oss for friluftsliv og som ikke ville la en storby stoppe oss fra å pakke sekken og ta en natt under åpen himmel. Brita, som er blitt en god venn etter samboerskapet, hadde allerede hatt noen netter ute og tok meg med for å sove ute en natt. Plassen vi skulle til var et fuglekikkertårn på Fløyen. Det ligger skjult, så det var nesten umulig å se det om du ikke visste hva du så etter. Vi pakket sekkene og turet opp Fløysvingene i 19-tiden på kvelden. Denne natten ute ble en av mange! Jeg har prøvet og feilet flere ganger, så her er tipsene jeg kan stå inne for til nå 😀

Tårnet hvor jeg hadde min første natt under åpen himmel i Bergen

Tårnet ligger 10-15 minutter fra platået på Fløyen. Det fine med å velge dette som destinasjon for overnatting, er at du er såpass nært sentrum at man kommer seg på skolen dagen etterpå. De gangene jeg har sover her har jeg våknet 07/08, pakket sammen og gått ned igjen, tidlig nok til å rekke en eventuell forelesning.

Tårnet ligger på Granbakken. Veien opp dit går opp en bratt, myrete bakke.

Dette er en super plass hvis du vil teste livet under åpen himmel. Tårnet har et platå hvor det er plass til ca 5 liggeunderlag, så man kan godt reise flere. Under platået er det en platting, så dersom det skulle begynne å regne kan man flytte seg ned. Det så jeg meg nødt til å gjøre en gang. Det er også mulig å henge en presenning over rekkverket eller gjøre som vi gjorde sist – henge en hengekøye opp for å skjerme oss fra vinden. Sist jeg sov ute hadde jeg med meg flotte Nora fra havbruk og sjømat.

Sjekk utsikten bak oss!

Dette er en fantastisk mulighet til å prøve friluftlivet på en enkel og lavterskel måte! Spis kveldsmaten her oppe før du legger deg til å sove. Hvis du har en god termos, kan du våkne opp og drikke en kopp varm/lunken kaffe til en fantstisk utsikt. For å få en behagelig tur vil jeg dele disse tipsene:

 • Ha med et tørt skift du kan sove i. Når man går opp til Granebakken er det lett å bli svett. Svette klær blir kalde i løpet av natten, så jeg pleier ha med et fullstendig skift. Både undertøy, sokker og ullundertøy skal være helt tørt når jeg legger meg i soveposen.
 • Er soveposen din litt kjølig? Prøv å kjøp en lakenpose til å ha inni før du vurderer å gå til innkjøp av en helt ny sovepose. Selvfølgelig er det optimistisk å sove ute på vinteren i en sovepose beregnet for varme sommernetter, men for meg som sover uten på våren og høsten, har lakenposen hjulpet veldig. Jeg har en i fleece. Dersom du får tak i en fjellduk du kan legge deg inni i tillegg er det helt supert!
 • Ta med deg en gjennomsiktig vannflaske med vann i. Hvis du setter denne oppå en mobiltelefon med lommelykten på får du en kul og praktisk lampe:

 • Skal du investere i nytt utstyr, gå for et nytt og varmt liggeunderlag! Jeg fikk «Exped Downmat 7M» til jul og kan med hånden på hjertet si det liggeunderlaget er verdt hver krone. Det er fylt med dun som varmes raskt opp og resultatet er at liggeunderlaget stråler varme opp langs i ryggen din.
 • Isoler bena, hendene og hodet ditt. Jeg sover i lue og har gjerne tøfler eller tykke raggsokker på bena. På hendene har jeg som regel ullvotter.
 • Ta med hengekøyen din hvis du har. Den kan du både henge i eller bruke som en vindfanger. Jeg anbefaler Ticket to the Moon, dobbel versjon.
 • Ikke legg deg kald i en kald sovepose. Hvis du begynner å fryse, kom deg opp og løp/hopp litt rundt. For å holde deg varm i soveposen må luften varmes opp gjennom din egen kroppsvarme, men hvis du er kald blir dette vanskelig. Få varmen i kroppen før du legger deg til å sove.
 • Ikke glem å tisse før du legger deg godt til rette i posen. Det er rimelig kjipt å måtte klatre inn i en kjølig pose kort tid etter at du varmet den opp.
Her er meg og Lily etter en natt ute. Den gangen sov vi ute i Nipedalen, ikke langt unna Bergen sentrum.

Håper noen ble inspirert til å prøve ut en natt under åpen himmel i Bergen:-)

Hva skjer dette semesteret når man studerer fiskehelse?

Hei og godt nytt år!

Jeg, Anna, din favoritt fiskehelsestudent, begynner på fjerde semester i studieløpet (av ti). Juleferien var lang i år, og nå kjenner jeg at jeg gleder meg til studiehverdagen og dens medfølgende rutiner!

Dette semesteret blir spennende og travelt, som alltid. Jeg skal ha tre fag, som tilsvarer 10 studiepoeng hver. Fagene jeg har dette semesteret er:

Havbruksteknologi, BIF200: Faget tar for seg teknologi knyttet til produksjon av laksefisk, i ferskvann og sjøvann. Faget har også fokus på landbasert produksjon i såkalt RAS-anlegg. Herunder vil kurset dekke ulike tema innen fysisk-kjemisk vannkjemi knyttet opp mot hvordan dette påvirker fisken sin velferd og helse. Aktuelle tema er gasser, metall, pH, bruk av grunnvann, overflatevann, brakkvann, transport av fisk og stress. Teknologien og kunnskapen om hvordan vi på best mulig måte skal produsere matfisk og rensefisk endrer seg veldig kjapt, så jeg håper dette kurset gir oss en up-to-date innføring i hvor langt teknologien har kommet. I følge kullet over er dette et kult og spennende fag, så dette lover godt.

Cellebiologi og genetikk, BIO103: Dette faget skal gi oss kunnskaper innen cellebiologi og genetikk, gjennom både teoretisk læring, men også en del labarbeid. Og med labarbeid følger som regel journal-skriving og muntlige presentasjoner knyttet til det vi har gjort og lært på laben. UiB.no skriver «Emnet skal gje oversikt over korleis ein kan studere celler, korleis eukaryote og prokaryote celler er bygde opp og fungerar, korleis celler haustar energi, deler seg og kommuniserar. Vidare skal det gje studentane forståing av korleis genetiske eigenskapar vert førde vidare frå foreldre til avkom, kva gener er, korleis DNA er bygd opp og organisert, korleis informasjon vert overførd frå DNA til RNA og til proteiner, og korleis uttrykk av genar er regulert». Dette er jo noe mange har hatt om i biologi på videregående, men også i innføringsfag første studieår. Dette faget tror jeg blir tidkrevende og jeg er spent på hvor spennende jeg finner det. Time will show!

Innføring i molekylærbiologi, MOL100: Faget skal gi en innsikt i moderne molekylærbiologi, med fokus på kjemisk, genetisk og evolusjonær forståelse av biologiske prosesser og systemer. UiB.no nevner disse temaene som sentrale «oppbygging av celler og skilnaden på pro- og eukaryote organismar, modelorganismar, genetikk, biomolekyl, proteinstruktur, enzymologi, metabolisme, bioenergetikk, fotosyntese, replikasjon, transkripsjon, translasjon, ernæring, sjukdom og helse, bioteknologi og molekylærbiologisk metodologi». Ryktet sier at dette faget er krevende, så jeg merker jeg er spent!

I tillegg til dette går jeg inn i mitt andre semester som nestleder i linjeforeningen min; linjeforeningen for fiskehelse og havbruk (LFFH). Dette semesteret skal LFFH arrangere hyttetur for 96 studenter til Voss, bedriftspresentasjoner, quiz, smoltifiseringfest (en slags sommerfest) og jobbe med flere bedrifter for å øke vår og deres synlighet.

Personlig skal jeg reise litt dette semesteret, noe som blir gøy! Turen går både til London og Budapest med venner, men også til Trondheim med studentambassadørene. Vårsemesteret kan virke langt, men jeg tror tiden kommer til å fly med så mye på tapeten!