Master i molekylærbiologi!

Heisann, og god mandag!

Vurderer du å studere molekylærbiologi? Går du bachelor i molekylærbiologi og vurderer å ta master i det samme?

Selv går jeg andreåret på en bachelor i molekylærbiologi og er veldig usikker på hva jeg skal ta master i. Jeg regner med at jeg ikke er den eneste som er usikker på valget av mastergrad.

Derfor har jeg snakket med noen studenter som holder på med en master i molekylærbiologi for å (forhåpentligvis) bli litt klokere!


Anna Abrahamsen

Masteroppgave

Jeg skal forske på hjernen, og hvilke proteiner som er viktig for å danne minner. Hva er det som skjer i hjernen som gjør at vi kan huske når korona kom til Norge, men ikke hva vi hadde til middag for 3 uker siden? Et gjennomsnittelig menneske har rundt 86 milliarder nevroner (hjerneceller), og alle disse snakker med hverandre for at du skal bli til du.

I masteren min fokuserer vi på et master-regulator protein, Arc. Dette proteinet blir ofte observert i kontaktpunktet til nevronene, spesielt i hippocampus som er den viktigeste strukturen for omdannelse til kortids- til langtidsminne. Arc proteinet spiller altså en viktig rolle under denne prosessen. Dette er ikke bare utrulig kult å forske på, men det er også utrulig viktig for å finne ut om sykdommer som Alzheimer og schizofreni.


Bildet viser et nevron, altså en nervecelle.

Hvorfor ta master i molekylærbiologi?

En master i molekylærbiologi åpner mange muligheter for framtiden. Du får en bred kompentanse hvor du kan forske på alt fra hvordan liv ville vært på andre planeter til hvordan man kan kurere sykdommer. Dersom du ikke vil forske har du andre muligheter som lærer eller studentrådgiver osv. Det er også lurt å ta en master i molekylærbiologi for jobbmarkedet bare øker med tida.


Stian Torset

Masteroppgave

Masteren min er teknisk sett i molekylærbiologi, men jeg var på jakt etter en tverrfaglig master, så den er delt mellom CBU (Computational Biology Unit) på Institutt for informatikk, og dyphavsgruppen på Institutt for biovitenskap.

I masteroppgaven jobber jeg med å forstå hvordan livsformer, hovedsakelig bakterier og arker (litt som bakterier, bare eldre) blir formet av energilandskapet i de ekstreme forholdene i undervannsvulkaner. Arbeidet har to spennende innvendinger; den første og kanskje mest klare er innenfor bioteknologi og bioprospektering, mens den andre er mer basert på grunnforskning, og sikter seg mot livets opprinnelse – både på jorden og eventuelt andre planeter.

Fun fact: I undervannsvulkaner går temperaturen fra -1 grad i sjøvannet til 420 grader inne i vulkanens «pipe». Her finnes det altså bakterier som vokser helt fint i temperaturer opp til 120 grader og i pH-verdier så lave som 0.06, altså omtrent 1000 ganger mer syrlig enn magesyre – helt sykt!


De to bildene viser E.Coli som er transformert med to forskjellige dyper alkoholdehydrogenaser.

Hvorfor ta master i molekylærbiologi?

Molekylærbiologi er både spennende og viktig for å, som nevnt, blant annet finne ut mer om liv på andre planeter. Som nevnt er det også relevant for tverrfaglig forskning og utvikling av flere eksperimentelle og informatisk emetoder som både er spennende og viktige i alt fra fisk og klima til kreft!


Andreas Midlang

Masteroppgave

Jeg skriver master om et protein som er relatert til kreft. Dette proteinet binder til RNA (samme stoffet som er i Pfizer vaksinen). Vår gruppe har funnet ut at dette proteinet også binder til fettstoffer, og mitt oppdrag i masteren er å finne ut hvordan denne bindingen skjer, og hvordan det kan relateres til kreft.


Celler stainet med antistoff for proteinet.

Hvorfor ta master i molekylærbiologi?

Det er et mye større jobbmarked etter endt mastergrad i molekylærbiologi kontra en bachelor. Molekylærbiologi er et veldig forskningsrettet fagfelt, og i forskningsmiljøer er det vanlig å ha minst en mastergrad. Mange velger å ta en PhD – altså en doktorgrad – etter masteren, noe som gir enda flere spennende muligheter spesielt innenfor forskning!


Solveig Siqveland

Masteroppgave

Min masteroppgave går ut på biokjemisk karakterisering av et nytt N-acetyl transferase protein. Jeg har uttrykt, eller laget, masse av dette proteinet i insektceller. Nå prøver jeg å rense proteinet for å kunne teste ulike substrater. I tillegg ser jeg etter andre proteiner som kanskje interagerer med mitt favorittprotein. Hvis jeg klarer å finne ut noe av dette så vil vi kanskje kunne si noe om hvilken funksjon proteinet har i cellen, eller hvilke signaliseringsveier det er involvert i for eksempel. Det kan være hva som helst!

Hvorfor ta master i mol?

Etter min erfaring er det mye teori på bachelorgraden, og det er først i løpet av mastergraden at man virkelig får erfare praktisk laboratoriearbeid. Det er kjekt å oppleve mestringsfølelse i både gamle og nye metoder på laben, som noen ganger er ganske unike for den forskningsgruppen man velger å skrive masteroppgave hos. Ikke minst blir man involvert i et større vitenskapelig miljø, og får en smakebit på om en karriere i akademia kunne vært interessant for deg. Til slutt så kvalifiserer man ofte til flere stillinger med en mastergrad.

Klimanøytralt UiB innen 2030!

God mandag!

Visste du at Universitetet i Bergen har ansatt fire studenter som bærekraftspiloter for universitetet?

UiB vil være et nyskapende universitet som står i første rekke i arbeidet mot et bærekraftig globalt samfunn. I tillegg til SDG Bergen understreker universitetet sine tre satsingsområder – Globale samfunnsutfordringer, Klima og energiomstilling og Marin forskning – nettopp dette.

Universitetet har lange faglige tradisjoner innenfor bærekaft, og ønsker også å rette blikket mot egen drift for å bidra til å senke klimagassutslipp.

Innen 2030 skal UiB være et klimanøytralt universitet!🌿🌏🌻


En svært stor del av universitetet er naturligvis studentmassen. For at universitetet skal kunne jobbe aktivt i arbeidet mot klimanøytralitet har fire studenter, etter initiativ fra universitetsledelsen, blitt ansatt for å jobbe med nettopp dette.

Og jeg er en av de heldige studentene(!)

Vi er som nevnt fire studenter som er ansatt som Bærekraftspiloter. Vi har vært vårt fokusområde – de tre satsingsområdene, samt SDG Bergen – i tillegg til at vi jobber i fellesskap. Fire dyktige fagfolk har tatt på seg jobben som våre mentorer, derav blant annet marindirektøren Amund Maage.

De første bærekraftspilotene ble ansatt i fjor, så vi er nå det andre kullet. Fjorårets bærekraftspiloter gjennomførte en rekke prosjekter:

 • Gjenbruksmarked med inntekt til «gled en som gruer seg til jul»
 • Webinar i samarbeid med bærekraftspilotene ved UiT – «Korona og bærekraft – lærer vi noe?»
 • Strandryddeukene
 • FN-dagen
 • Bedriftspresentasjon/seminar «Klima- og energiomstilling i Bergen – hva skjer?»
 • Byttebua!

Vi er allerede godt i gang med planlegging, og gjennomføring av årets prosjekter, men tar med glede imot innspill fra studenter. Hovedjobben til bærekraftspilotene er å tross alt være studentenes stemme i bærekraftsarbeidet til universitetet. Du finner oss blant annet på instagram.

God mandag videre!

Emner om bærekraft🌱

God fredag!

Visste du at Universitetet i Bergen tilbyr emner som går konkret på FNs bærekraftsmål?
🌍🌱🌊

UiB er offisiell FN-partner for bærekraftig hav. Universitetet er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonsne UNAI – United Nations Academic Impact. Kult, eller hva?

Som student ved UiB har du altså muligheten til å ta emner som går direkte på bærekraft! Her har dere en samlet oversikt over disse emnene, sånn at det kanskje er litt enklere å få styring på alt:)


SDG110 / Perspektiv på bærekraftig utvikling

Relevante bærekraftsmål: Alle

Undervisningssemester: Høst
Studiepoeng: 10
Språk: Norsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Godkjent semesteroppgave (20%) og skriftig eksamen (80%) med karakter A-F

Dette er et innføringsemne i bærekraftig utvikling, som vil gi deg et tverrfaglig perspektiv på konsekvensene av globale miljøendringer og endringer i sosioøkonomiske forhold.

Siden dette er et innføringsemne tar det opp et bredt spekter av temaer, som energi, klima, biologisk mangfold, helseutfordringer, urbanisering og etiske aspekter ved bærekraftsagendaen. Dette er det perfekte emnet for deg som ønsker å få en bedre innsikt i FNs bærekraftsmål, og deres betydning.

 

SDG200 / Hav-klima-samfunn: Semesteremne i bærekraft

Relevante bærekraftsmål: 13, 14 og 17

Undervisningssemester: Sommeren 2022
Studiepoeng: 30
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Må ha fullført minst 60 stp
Evalueringsform: Mappeevaluering(se emnesiden for detaljer) med bestått/ikke bestått

Hvis du så på SDG-konferansen her forleden dag fikk du kanskje med deg at de introduserte dette emnet:)

Dette er et helt nytt emne som vil undervises ombord Statsraad Lehmkuhl, mens den seiler over stillehavet, sommeren 2022 (fra mai til august)!! Også dette er et tverrfaglig emne, som i hovedsak vil ha fokus på SDG14 (Liv under vann, SDG13 (Stoppe klimaendringene) og SDG17 (Samarbeid for å nå målene).

Som student i dette emnet vil du bo og studere ombord Statsraad Lehmkuhl. Underveis vil man ha flere stopp på stillehavsøyer, blant annet inkludert et lengre stopp på Fiji(!!). På denne måten vil man få muligheten til å lære av lokale samfunn, og på nært hold oppleve hvordan livet i denne stillehavsregionen er knyttet til havet og klima.

Finnes det egentlig en bedre måte å lære om bærekraft og havet på!?

 

SDG207 / Energiomstilling

Relevant bærekraftsmål: 7

Undervisningssemester: Høst
Studiepoeng: 10
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Vurderingsform: Poster/film (30%) og skriftig rapport (70%), karakter A-F

Dette emnet har, merkelig nok, fokus på energiomstilling, og ser blant annet på motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn. Sentralt står klimaendringer og behovet for en ren og bærekraftig global energiforsyning. I tillegg vil man lære om ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som blant annet solkraft, geotermisk energi og karbonlagring.

I emnet får du blant annet en eksursjon til et vannkraftverk og teknologisenteret for karbondioksidfangst på Mongstad. Dette er et emne der du både får teoretisk kunnskap og en praktisk tilnærming til det du lærer om.

 

SDG213 / Klimaendringer – årsaker og konsekvenser

Relevant bærekraftsmål: 13

Undervisningssemester: Høst
Studiepoeng: 10
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Poster/video (30%), fagvurdering av medstudenters tekster (10%) og skriftlig semesteroppgave (60%) med karakter A-F

Dette emnet gir deg en innføring i årsakene og konsekvensene av dagens klimaendringer. Du får både kunnskap om de fysiske prosessene bak klimavariasjoner, og både de fysiske og økonomiske konsekvensene av dem. Alt vil bli presentert i et internasjonalt lys, som vil gi deg god kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker ulike deler av verden.

Dette emnet vil gi deg en grunnleggende og god forståelse av klimaendringer, og hvordan de kan sees i sammengeng med de resterende bærekraftsmålene.

 

SDG214 / FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann

Relevant bærekraftsmål: 14

Undervisningssemester: Vår
Studiepoeng: 10
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Mappeevaluering med bestått/ikke bestått

FNs bærekeaftsmål nr 14 har som mål å «bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Emnet ser på dette bærekraftsmålet, i lys av både vitenskap, politikk og samfunn – som alle er nødvendige for å få god forståelse av temaet.

I emnet vil man se på forskning knyttet til temaet, og lære å identifisere både fysiske og biologiske havprosesser som bidrar til at problemene knyttet til liv i havet er globale problemer.

Her kan du se på noen postere fra tidligere kurs.

 

SDG215 / FNs bærekraftsmål 15: Liv på land

Relevant bærekraftsmål: 15

Undervisningssemester: Vår
Studiepoeng: 10
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Mappeevaluering med bestått/ikke bestått

FNs bærekraftsmål 15, Liv på land, tar sikte på å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystem. Dette innebærer blant annet å sikre bærekraftig skogforvaltning og å stanse tap av artsmangfold.

Sentralt i emnet er menneskets påvirkning på naturen og det biologisk emangfoldet. Som student får du diskutert og drøftet problemer knyttet til nettopp dette, og ikke minst se på hvilke løsninger som trengs for å løse disse problemene. Også her lages det postere.

 

SDG607 / Energiomstilling

Relevant bærekraftsmål: 7

Undervisningssemester: Vår
Studiepoeng: 5
Språk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Digital skriftig hjemmeeksamen (multiple choice) med bestått/ikke bestått

I innhold ligner det veldig på SDG207. Emnet vil dekke temaet energiomstilling i lys av mange fagområder, som geovitenskap, biologi, fysikk, jus, retorikk og økonomi.

Emnet er 100% nettbasert, og består av forhåndsinnspilte forelesninger og nettbaserte kurssamlinger.

 

UiB tilbyr også to emner til innenfor bærekraft, men dette er ett masteremne og ett PhD-kurs, så jeg kommer ikke til å skrive noe mer utdypende om dem.

SDG303 / Global health – challenges and responses

SDG900 / PhD for Innovation. Interdisciplinary course from systems thinking through creative problem-solving to RanD management

 

Vil du lese mer om emnene, eller lese mer om hvilke andre emner UiB og MatNat tilbyr? Her finner du absolutt alle emner på UiB: https://www.uib.no/emne.

God helg!

SDG-konferansen 2021🌍

God mandag!

I år arrangeres den fjerde SDG-konferansen i Bergen!! 🌍🌱🌊

Når: 10.-12. februar 
Hvor: digitalt
Pris: GRATIS <3

Den årlige konferansen er initiert av UiB, i dialog med andre norske universitet, kunnskapsdepartementet, utenriksdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet. SDG Bergen er et strategisk initiativ fra Universitetet i Bergen for å skape engasjement og kunnskap rundt FNs bærekraftsmål. Målet med den årlige konferansen er å oppfordre til debatt og diskujon rundt FNs bærekraftsmål. Dette er en helt unik konferanse på verdensbasis!

I år er fokuset globale uliketer, et tema relevant for alle de 17 bærekraftsmålene. Hovedtemaet er «The SDGs after the crisis», altså FNs bærekraftsmål etter pandemien. Fokuset rettes altså mot utfordringene verden vil møte etter pandemien.

 

Konferansen starter med Day Zero – en ✨akademisk fest✨ med workshops, debatter og andre aktiviteter som er relevante for FNs bærekraftsmål.

Denne dagen er det blant annet flere parallelle økter, der du kan høre på flere (vanvittig) spennende panelsamtaler – og du kan stille spørsmål til dyktige fagfolk!

Noen av de maaaange temaene du kan lære mer om:

 • Når bærekraft blir business
 • Ethics as a driving force towards sustainable future food consumption
 • Hvor viktig er naturmangfold (SDG 14 og 15) for å nå klimamålet (SDG 13), og deres rolle for å minske ulikhet (SDG 10)?
 • Ja takk, begge deler? Bærekraft og arbeidsrelevans i utdanningene
 • Vindkraft – redning eller mareritt?
 • Studying sustainability while sailing over the Pacific in summer 2022

En svært relevant del av programmet er innlegget fra UN Global Impact, som diskuterer hvordan man kan finne praksisplasser relatert til bærekraftsarbeid for studenter (markert i fet skrift over)!! Les om det her!

Dag 1 og 2, altså torsdagen og fredagen, er det flere spennende samtaler og foredrag. Her har du virkelig en sinnsykt god mulighet til å lære mer om dagsaktuelle og viktige temaer, og du vil få mulighet til å stille spørsmål til virkelig dyktige fagfolk innenfor et stort spekter av fagfelt.

 

Hvis du ikke allerede har trykket SKAL på arrangementer på Facebook så er det på tide å gjøre det nå. Husk også å registrere deg – dette er HELT GRATIS, men dette er såpass profesjonelt at det ikke bare sendes live på Facebook, så du må være meldt på på forhånd. Men det er selvfølgelig ikke bindene, så meld deg på uansett!

Håper virkelig mange av dere tar turen innom – har du meninger og tanker om hvordan ting burde gjøres i verden så må du rett og slett ta turen innom!


Her kan du lese rektors invitasjon:

Kjære alle studenter.

Det nærmer seg tiden for UiBs nasjonale bærekraftskonferanse 10.-12. februar. I år blir konferansen digital, med gratis deltakelse. Som tidligere gjentar vi suksessen Day Zero den 10. februar. Dette er relevant for alle studenter, fra alle fag.

På Day Zero kan du delta på en rekke svært interessante seminarer og workshops med ulike tilnærminger til bærekraft.

Det er mer enn 30 arrangementer å velge mellom, og temaene spenner vidt. Kanskje finner du inspirasjon til en fremtidig masteroppgave eller ideer til å søke bærekraftorienterte jobber etter studiet? Ta en titt på listen av arrangement ved å følge lenken og meld deg på: https://www.uib.no/en/sdgconference/138845/day-zero-wednesday-10-february

Jeg håper du får en fin dag, og at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår.»


Håper vi sees der!

God mandag videre<3

Sa du samordna opptak?

Heisann, og god tirsdag!

 

I går, 1. februar, åpnet søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak!

Er du ferdig på videregående skole nå til sommeren, har du vært i militæret et år, eller har du hatt et pauseår? SØK STUDIER HØSTEN 2021!

Ja, fadderuken høsten 2020 ble ikke som ønsket, og det sosiale på studier rundt om i Norge har dessverre ikke vært optimalt det siste året. Men ikke la dette hindre deg i å søke studier denne høsten. For det første vil situasjonen forhåpentligvis være bedre til høsten. Hvis fadderuke er viktig for deg kan jeg også betrygge deg med at årets fadderstyre allerede er i gang med planleggingen – og nå med høstens erfaringer i kofferten!

For det andre er noe av det lureste du kan gjøre i disse tider å studere. Som student får du lån og stipend fra Lånekassen, og du får noe å fylle hverdagen med.

I dagens samfunn trenger vi mennesker med god kunnskap på helt sinnsykt mange forskjellige områder. Vi trenger geologer og geofysikere til å sikre skredfarlige områder, som Gjerdrum og store deler av det resterende Østlandet. Vi trenger biologer med kunnskap om hvordan miljøgifter påvirker mennesker og dyr. Vi trenger informatikere som kan sikre digitale system mot feil og angrep.

Vi trenger deg med en interesse for realfag!

Har du utsatt å søke studier fordi du er usikker? Ikke vær redd for å ta en sjanse. Veldig mange velger ikke riktig studie på første forsøk – hvordan skal man som 19-åring vite hva man ønsker å jobbe med i 50 år? Husk at det ikke er farlig å velge feil. Alt du lærer vil du få bruk for, selv om du skulle ende opp på et annet studie og i en helt annen jobb enn du først trodde. Prøv deg på vår utdanningstest og se hva som kan passe for deg. Hvis du ønsker råd og hjelp —> send oss en melding på instagram!

Vurderer du å droppe å søker studier på grunn av pandemien? Selv er jeg ikke kjent for å være verdens mest optimistiske person, men ærlig talt folkens – denne pandemien varer ikke for alltid. Ikke la dette hindre deg fra å starte livet på ordentlig. En realfaglig utdanning vil også hjelpe deg godt inn i arbeidslivet når den tid kommer.

Usikker på om studier er noe for deg? Realfagsstudier ved Universitetet i Bergen er ikke bare tung fysikk og avansert kjemi. Vet du ikke helt hva du liker? Søk årsstudium i naturvitenskapelige fag. Synes du koding og programmering er litt kult, men du ønsker å gjøre litt andre ting enn å bare programmere? Søk bachelor i informatikk-matematikk-økonomi (det eneste av sitt slag i Norge). Synes du flere naturvitenskapelige fag; som fysikk, kjemi og molekylærbiologi, er spennende? Søk bachelor i nanoteknologi. Synes du fisk er litt kult? Søk profesjonsstudiet i fiskehelse.

Lurer du på hvilke tilbud som finnes innenfor realfag ved UiB? Sjekk https://www.uib.no/studier, og send oss en melding på instagram!

NTNU eller UiB? Er du usikker på om du skal studere realfag ved UiB eller ved NTNU? Dette er hvorfor du skal velge UiB:

 • Færre eksamener. Ved NTNU har man 4 emner per semester, og dermed også 4 eksamener. Hos oss har du 3, og dermed én eksamen mindre! DIGG!
 • Har du startet på en bachelorgrad hos oss, for så å finne ut at det feil valg får du GOD hjelp med å bytte studie! Grunnet mange fellesemner kan du ofte få innpass for dem i den nye graden, og dermed ikke starte helt fra scratch igjen.
 • UiB ligger i bresjen for bærekraft i akademia – uansett hva du studerer ved UiB kan du ta emner direkte knyttet til bærekraft. Dette kommer det et blogginnlegg om 12. februar!
 • Realfag UiB har flere studier som ikke NTNU tilbyr, blant annet Fiskehelse (profesjonsstudie), bachelor i bioinformatik og bachelor i informatikk, matematikk og økonomi!

For å oppsummere: Om du ikke allerede er (realfags)student (ved UiB), så er tiden inne for å bli det! Hvorfor?

 • Du vil møte nye og spennende utfordringer
 • Du vil få god faglig kunnskap om et bredt spekter av samfunnsrelevante temaer
 • Du hever deg over pandemien
 • Du er et steg nærmere drømmehjemmet, drømmejobben og kanskje også drømmemannen/drømmedama;)
 • Du blir en del av et sinnsykt godt og faglig sterkt universitet!

Bruk tiden fram til søknadsfristen 15. april GODT, og husk at du ikke trenger å bestemme deg for nøyaktig hva du skal studere før 1. juli, så lenge du har laget deg en god liste innen 15. april!

Disse nettsidene skal innen 15. april være de mest søkte i loggen:

God tirsdag videre:)

Bokanbefalinger (som ikke er pensumbøker)!

God torsdag!

Hold fast – dette ser kanskje ut som et langt innlegg, men jeg lover at det er verdt å lese!! Få i hvert fall med deg de siste avsnittene!

Jeg regner med at jeg ikke er den eneste der ute som har satt seg nyttårsforsetter. I år har jeg kun satt meg ett, nemlig å lese flere bøker. For noen år siden kunne jeg sluke 50 bøker på et år, mens det de siste årene fort har blitt til én bok i påsken og to i sommerferien. Når man leser pensumbøker ut og inn dagen lang, frister det kanskje ikke så mye å skulle ta opp en bok på kvelden også. Men; Jeg skal bli bedre på dette – å lese er tross alt en nydelig liten flukt fra virkeligheten, og det finnes så utrolig mange spennende bøker!

Selv har jeg lest myyye skjønnlitteratur, men har de siste årene blitt mer og mer interessert i populærvitenskapelige bøker om realfag, og kanskje i enda større grad skjønnlitteratur som tar opp problemstillinger og temaer innenfor realfag. Derfor tenkte jeg i dag å komme med noen av mine (og noen av mine venners) bokanbefalinger!

Under vil du finne populærvitenskapelige bøker (da selvsagt med mye realfag i dem), noen bøker med et mer historisk preg og selvfølgelig noe skjønnlitteratur – noe for enhver smak!

Note: jeg kommer ikke til å skrive masse om de ulike bøkene – det kan du tross alt google selv;)


The Gene – An Intimate History // Gener – En personlig historie
av Siddhartha Mukherjee

Denne boken leste jeg i sommer, eller nærmere bestemt slukte. Det er en utrolig spennende bok om hvordan kunnskapen rundt gener – «the units of heredity» – vokser og utvikler seg. Boken kombinerer denne vitenskapen med en intim historie om Mukherjees egen familie, der mental sykdom går i arv.

«The Gene is the story of a scientific idea coming to life – and a vision of both humanity’s past and its future.» – bak på boken

Anbefaler denne boken på det sterkeste til deg som interesserer deg for biologi og gener, men som ønsker det fortalt gjennom skjønnlitteratur.

 

Havboka – eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider
av Morten A. Strøknes

Denne boken faller inn under kategorien «Skjønnlitteratur med et lite dryss av realfag» – den handler jo tross alt om havet. Handlinger finner sted på den lille øyen Skrova i Lofoten. I boken undersøkes havet gjennom både historier, vitenskap, mytologi og fortellinger.

Boken har blitt satt opp som forestilling på Nationalteateret, en forestilling som vant Hedda-prisen i 2019 for «Beste mannlige skuespiller/hovedrolle».

«Grusomt og poetisk om natur og ødeleggelse» – Aftenposten sin teateranmeldelse

 

Mino-serien
av Gert Nygårdshaug

Mino-serien består av fem bøker; Mengele Zoo, Himmelblomsttreet, Afrodites basseng, Chimera og Zoo Europa – utgitt over et stort tidsrom, fra 1989 til 2018. Serien har miljøvern og økologiske katastrofer som gjentakende temaer. Romanene omtales ofte som øko-thrillere.

«Vi veit det jo: Jorda er i krise. Som så mange andre romanar, hevdar denne at det er vi, homo sapiens sapiens, som har skulda. Noko må gjerast. Men her handlar det ikkje om søppelsortering og reine energikjelder; her diskuterer vi kollektiv dødsstraff for brotsverk mot alt anna liv på planeten.» – NRK, anmeldelse av Zoo Europa

Svært spennende og givende bøker for deg som er opptatt av miljø og klima, og som ønsker et nytt syn på miljøvern. I tillegg passer denne perfekt for deg som gjerne tar en stor dose god litteratur i samme slengen.

 

Seven Brief Lessons on Physics // Syv korte leksjoner i fysikk
av Carlo Rovelli

Denne boken fikk jeg i gave av en venninne i VG2 – da vi begge hadde fysikk 1. Vi var interessert i fysikk, men syntes det var et fag det var vanskelig å få ordentlig tak på. Boken falt såpass mye i smak at vi valgte å dra på et kort foredrag med forfatteren på Litteraturhuset i Oslo! Denne boken introduserer moderne fysikk på kun et par hundre sider og forklaringene var forståelige for 17-år gamle meg – så dette er en bok for alle! Og ikke nok med det – både den norske og engelske versjonen er vakker å se på! Dette er både en god bok og en pyntegjenstand!

«En bok om fysikk som går til et glass rødvin og får deg til å fremstå som mye klokere: Du vet du vil ha det.» – Dagens Næringsliv

 

Brief Answers to the Big Questions // Korte svar på store spørsmål
av Stephen Hawking

Jeg har faktisk ikke lest denne boken selv – enda, men den står på leselisten for 2021. Her vet sikkert mange av dere mer om denne boken enn meg, men ut ifra det jeg har skjønt tar boken for seg Stephen Hawking sine tanker om fremtiden. Her er tanken om å designe bedre mennesker sentral.

«Jeg tror menneskeheten og dens DNA kommer til å øke sin kompleksitet raskt.» – utdrag fra boken, hentet fra Aftenposten

 

The Selfish Gene // Det egoistiske genet
av Richard Dawkins

Det er sikkert en del av dere som sukker dypt nå. Denne boken er nemlig en del av pensum i emnet BIO100. Boken var en av de første populærvitenskapelige bøkene som ble gitt ut, og sentralt i boken er evolusjonsteori.

«Books about science tend to fall into two categories: those that explain it to lay people in the hope of cultivating a wide readership, and those that try to persuade fellow scientists to support a new theory, usually with equations. Books that achieve both — changing science and reaching the public — are rare. Charles Darwin’s On the Origin of Species (1859) was one. The Selfish Gene by Richard Dawkins is another. From the moment of its publication 40 years ago, it has been a sparkling best-seller and a scientific game-changer.» – Nature

 

Silent Spring // Den stille våren
av Rachel Carson

Denne boken hørte jeg først om nå nylig, men den står nå øverst på leselisten – etter den jeg leser nå, Bjørn Eidsvåg sin nye bok Tro og trass. Rachel Carson var biolog, og skrev om miljøvern og kjemikalier. I 60-tallets USA var kjemikalier et positivt ord, og få stilte spørsmål ved for eksempel insektmidler. En av dem som gjorde et opprør med dette var Rachel Carson. Gjennom Silent Spring skrev hun om hvordan fuglene sluttet å synge om våren, som følge av at sprøytemiddelet DDT hadde hopet seg opp i næringskjedene og drept småfuglene.

«Rachel Carson og boken som skapte den moderne miljøbevegelsen» – Natur og Ungdom (Putsj)

 

Bienes historie 
Blå
Przewalskis hest
av Maja Lunde

Maja Lunde har skrevet tre gode romaner som tar opp ulike problemstillinger knyttet til miljøvern og bærekraft. Hun skriver godt, og er en god historieforteller. Jeg vil ikke si for mye om bøkene, du må faktisk lese dem selv. Men kort sagt: Bienes historie viser hvordan utryddelsen av biene vil påvirke oss mennesker; Blå handler om vann – en ressurs vi tar for gitt; og Przewalskis hest er en fortelling om villhesten, som man i lang tid trodde var utdødd.

 

The Unhabitable Earth: Life After Warming // Den ubeboelige planeten: En fortelling om fremtiden på jorden
av David Wallace-Wells

Denne boken har jeg heller ikke lest selv, men også denne er nå satt på leselisten dette året. Etter hva jeg har forstått og lest er denne romanen brutalt ærlig når det kommer til de mulige konsekvensene av global oppvarming. Boken portretterer grusomheten som venter oss – som leser sitter man nok med høy puls fra perm til perm. Samtidig som grusomhetene beskrives, skriver Wallace-Wells også om hvordan menneskeheten har verktøyene til å forhindre denne ubeboelige jorden.

«For just as the world was brought to the brink of catastrophe within the span of a lifetime, the responsibility to avoid it now belongs to a single generation.» – Goodreads

 

The Solitude of Prime Numbers // Primtallenes ensomhet
av Paolo Giordano

Denne romanen har jeg dessverre heller ikke lest. Dette er en skjønnlitterær bok som egentlig ikke har så alt for mye med realfag å gjøre. Tittelen vekker kanskje matematikernes interesse, men denne romanen er for alle dere som ønsker en god og vakker fortelling. I tillegg tror kanskje folk på bybanen at du leser en fancy vanskelig bok om matematikk;)

«A prime number can only be divided by itself or by one – it never truly fits with another. Alice and Mattia, both «primes» are misfits who seem destined to be alone.» – Goodreads

 

Love & Math: The Heart of Hidden Reality
av Edward Frenkel

Denne har jeg heller ikke lest, dessverre. En god venninne av meg, min guru når det kommer til bøker og litteratur, er svært glad i denne boken. Romanen kombinerer både skjønnlitteratur og fag. Halvparten av boken er forklaringer av matematiske konsepter, der matematikk føles mer som «kunst», enn tørr algebra. Den andre halvparten er memoarer fra forfatterens reise til en matematisk utdanning, gjennom et diskriminerende utdanningssystem.

«In this heartfelt and passionate book, Frenkel shows that mathematics, far from occupying a specialist niche, goes to the heart of all matter, uniting us across cultures, time, and space.» – Goodreads.


Dette ble mye tekst, og mange bøker – men jeg håper du ble litt inspirert til å lese, og at du forhåpentligvis fikk noen gode boktips! Selv er jeg alltid på utkikk etter gode bøker, så har du et godt tips, så sleng det i DM på Instagram til oss – @realfaguib!

God torsdag, og god snart helg!

Ingeborg <3

Nytt semester!

Heisann:)

Håper det står bra til med dere, og at dere er klare for å starte et nytt semester med et friskt og klart hode. Høstsemesteret er det ikke noe poeng i å dvele ved lenger – la oss heller fokusere på at dette semesteret skal bli bra! Jeg regner med at flere er som meg, og tenker at man skal jobbe bedre og mer enn forrige semester. Dette tenker jeg hvert semester, men den effektive lesingen varer som regel kun i et par uker:/ Men fortvil ikke, det er faktisk mulig å få til god lesing hele semesteret! Sykt, i know. Jeg er på ingen måte verdensmester i dette, men jeg har funnet mine metoder som hjelper på vei. Og det er nettopp disse metodene jeg tenker å dele med dere i dag:)

I all hovedsak handler det om å få oversikt over semesteret. Her er min lille punktliste for å få et så godt faglig semester som mulig.

 1. Timeplan. Når du vet hvilke emner du skal ha er første steg på vei å få oversikt over forelesninger, seminarer, kollokvier, labgrupper osv. Enten du bruker Google kalender, fysisk almanakk eller et dokument – få alt skrevet ned på et sted. Da vet du for eksempel hvilke dager du har tid til å trene eller når du kan jobbe. Jeg anbefaler også sterkt og sette inn egne bolker i timeplanen for egen lesing. Da får du en visuell oversikt over antall timer du tenker å jobbe i løpet av en uke – noe jeg synes er veldig greit. Her finner du timeplanen for dine emner: timeplan. Vi har ikke fått vite labgrupper vi skal ha enda, så jeg må vente litt til med å få på plass min timeplan dessverre:(
 2. Pensum. Bruk en dag eller to før semesterstart til å få oversikt over pensum til emnene du skal ta. På emnesidene på UiB sine nettsider finner du oversikt over pensumbøkene til hvert av emnene. Ofte vet man jo ikke hva nøyaktig pensum er før første forelesning, men et lite tips er å se på emnet i tidligere år på MittUiB. Dette gjør du ved å trykke på «Emne» på venstresiden, deretter «Alle emne» og så «Bla gjennom fleire emne». Her kan du søke opp emnene du skal ha, og se hva som ble lagt ut av informasjon tidligere år. Det er ikke sikkert at pensum og lignende er nøyaktig det samme, men det gir i hvert fall en god pekepinn!
 3. Obligatorisk aktivitet. Så fort du får vite om obligatoriske innleveringer, midtsemestereksamen og eksamen så SKRIV NED DATOENE. Eksamensinformasjon står på UiB sine nettsider. Veldig greit å vite når i semesteret du må legge inn litt ekstra innsats. Kanskje det da er greit å ikke planlegge en tur hjem eller et besøk helgen før en viktig innlevering for eksempel;)
 4. Leseoversikt. Jeg pleier alltid å lage meg en plan over hva jeg bør lese hver uke, da med mål om å være ferdig i god tid før eksamen. Mange forelesere lager dette selv, da kan du jo kanskje like gjerne vente til første forelesning. Men jeg liker godt å ha en egen plan og oversikt. Jeg skriver både ned kapitler jeg skal lese, forelesninger som skal ses, oppgaver som skal gjøres og eventuelle videoer på YouTube som skal ses.
 5. Trening. For mange er trening hen helt naturlig del av hverdagen, mens noen av oss må jobbe litt hardere for å få trening inn i timeplanen. Når du vet hvordan den faglige timeplanen din ser ut hver uke kan det være greit å få skrevet ned hvilke dager det passer deg best å få trent.
 6. Bli inspirert. Har du noen emner du gleder deg mye til, eller noen du kanskje gruer deg veldig til? Jeg liker noen ganger å søke opp relevante temaer på YouTube, eller på nettsider som Nature og Science for å bli litt inspirert. Å se håndfast hva det du skal lære om kan brukes til hjelper myyye for min del! Her er to spennende videoer relevante for molekylærbiologi;)

Ikke stress. Disse to ordene er sikkert de du hører mest som student, men det er jo en liten sannhet i dem. Punktene jeg har listet opp kan kanskje virke overveldende, og kanskje urealistisk. Jeg er en som trenger å ha god oversikt, og å planlegge ting i god tid. Dette er bare tips fra min side, og forhåpentligvis kan de være til noe hjelp:) Det viktigste er at du finner løsninger som funker for deg – men jeg anbefaler virkelig å få en god start på semesteret gjennom å planlegge litt;)

God helg fra meg<3

Inspirasjon til en god studieuke – hilsen en molekylærbiologistudent:)

God morgen!

Håper du som leser dette har det fint i disse rare tider, og at du tar vare på deg selv og de rundt deg. For mange av oss er hverdag og rutiner byttet ut med rare døgnrytmer og lite effektiv lesing. Jeg tenkte derfor at jeg skulle prøve å komme med litt inspirasjon til hvordan man kan få mest mulig ut av en uke. Dette både med tanke på studier, og fysisk og mental helse.

Skal på ingen måte si at det jeg gjør er «riktig» eller den beste løsningen. Men, forhåpentligvis får du som leser litt inspirasjon slik at også din studiehverdag blir i hvert fall litt bedre!

For å forklare litt…
… her er emnene jeg tar nå i høst:
MOL200 – Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering
STAT101 – Elementær statistikk
PSYk112 – Sosial- og personlighetspsykologi (valgemne)

… jeg leser alltid i 45 minutter, for så å ha 15 minutter pause. Jeg har erfart at 60 minutter er min maksimale konsentrasjonstid, men for å ikke tøye strikken, og for å få litt mer motivasjon tar jeg pause etter 45 min. Denne modellen anbefales virkelig! Og (så og si) ingen meldinger er så viktige at de ikke kan vente 45 min;)


Så, for å gjøre det så realistisk som mulig, her har dere mine planer DENNE uken! Viktig; les planer, altså er det ikke alltid at ting går nøyaktig som planlagt, men med en plan er det i det minste større sannsynlighet for at ting blir gjort;)


MANDAG

07.00 – 08.00: Frokost & en liten tur ut for litt frisk luft
08.00 – 11.00: Lese, lese, lese (MOL200 – skumlese kapittel 23 + notater)
11.00 – 12.00: Lunsj & en tur ut for å kjøpe kaffe PÅ CAEÉ – små gleder i hverdagen!
12.00 – 14.00: Møte med RU-styret
14.00 – 16.00: Mer lesing! (MOL200 – se forelesning om kapittel 23)
Kvelden tilbrakte jeg i sofaen med strikketøyet, podcast og en (les: fem) kopp(er) te<3


TIRSDAG

07.00 – 08.00: Frokost & ukeshandel – for å unngå mye mennesker synes jeg rett og slett at det er best å handle tidlig på dagen.
08.00 – 12.00: Lese, lese, lese (PSYK112 – notater til eksamensoppgaver)
12.00 – 14.00: Fikse ting, lunsj & tur – trengte et par timer lesefri, så da fikk jeg gjort litt praktiske ting.
14.00 – 16.00: Lese (PSYK112 – skrive en eksamensoppgave)
16.15 – 17.00: Møte i fagutvalget, Helix!
Hun jeg bor med kom tilbake fra en tur hjemme, så kvelden gikk til prating og tedrikking<3


ONSDAG

07.00 – 08.00: Frokost og sånt:)
08.00 – 10.00: Enda mer lesing, er jo tross alt snart eksamen (MOL200 – kollokvieoppgaver)
10.00 – 15.00: Lese på zoom med lillebroren min som har hjemmeskole (videregående skole) og ønsket litt selskap<3 Ble naturligvis ikke sånn kjempeeffektiv, men veldig koselig!
15.30 – 18.00: Gå tur med hunden til en venninne!! Hun trengte hundepass i et par timer, og da trengte hun ikke spørre to ganger for å si det sånn:)
Lillelørdag betyr sjokolade og Spårtsklubben<3


Se så søt hun er!! Hmu om du trenger hundepass noen gang!;)


TORSDAG

07.00 – 08.00: You know the drill;)
08.00 – 10.00: Trene! Det er på tide for å si det sånn, heheh (bilde: meg når noen spør om jeg vil være med og trene…)
10.15 – 12.00: Kollokvie i MOL200
12.00 – 14.00: Lunsj + fikse økonomiting for RU
14.00 – 15.00: Møte med RU-styret før møte med fakultetet på fredag
15.00 – 17.00: Lese (PSYK112 – skrive to eksamensoppgaver)
17.30: Være med en venninne på visning!


FREDAG 

07.00 – 08.00: You know
08.00 – 11.00: Lese, lese, lese (STAT101 – eksamensoppgaver)
11.00 – 12.00: Tidlig lunsj:)
12.00 – 13.00: Møte med RU + fakultetet
13.00 – 17.00: Dagens siste leseøkt (PSYK112 – gjennomgå eksamensoppgaver med en venninne)
Lage gooood middag og spise godteri<3 (bilde: fredagsfølelsen<3)


LØRDAG

Gå tur i det som mest sannsynlig blir deilig regnvær :’)
Lage leseplan for de siste ukene før eksamen!
Zoomdate med en venninne<3


SØNDAG

Jeg vil gjøre noe gøy, men vet ikke helt hva – plis hit me up om du har noen gode idéer!!


Så for å oppsummere mine tanker om en god studieuke:
– Variasjon! Ikke gjør det samme hver dag
– Les i 45 min, ha pause i 15 min
– Sørg for at du hver dag får deg en tur ut!
IKKE les deg i hjel –> hvilken karakter du får på eksamen sier ingenting om deg som person, eller hvor «smart» eller flink du er. Vi har alle gode og dårlige dager, og det viktigste du kan gjøre nå er å ta vare på deg selv og de rundt deg og gjør ting som gjør deg glad fremfor å stresse mot eksamen<3

GOD (snart) HELG!!

Tips til hvordan mestre «voksenlivet»!

Er du også litt stresset over alt du burde ha kontroll over som student? Jeg merker i hvert fall selv at jeg kanskje burde ha litt mer oversikt og kontroll på ting enn det jeg egentlig har! Voksenlivet kommer veldig brått på i det man starter på studiene; plutselig må du begynne å fikse ting selv – skummelt?

Jeg skal på ingen måte hevde at jeg har skjønt hvordan man mestrer dette «voksenlivet», men nå har jeg lekt voksen i litt over et år, og kan i det minste komme med noen tips ut ifra mine egne erfaringer:)

Tips 1: Forsikring!
Jeg tenkte ikke et halvt sekund en gang på forsikring da jeg flyttet hjemmefra. For meg har det alltid vært noe som bare blir fikset og ordnet for meg. Jeg fikk derimot et lite slag i magen da en venn (også student) hadde innbrudd hos seg tidligere i høst:( Vær derfor sikker på at du har ulike typer forsikring – noen viktige er: innboforsikring, noe mange har gjennom foreldre inntil en viss alder, men dobbeltsjekk dette, og tyveriforsikring, og reiseforsikring – som gjelder fra det sekunder du går ut døra! Alle disse kan du få for en BILLIG penge gjennom ulike organisasjoner for realfagsstudenter, som Tekna, NITO og Naturviterne!

Tips 2: Før budsjett!
De aller fleste av oss (studenter) har ikke snøring på personlig økonomi før vi kastes ut i studenttilværelsen som 19/20-åringer. Plutselig får man flere tusen inn på konto hver måned, og det kan være vanskelig å skulle sørge for at alle de nødvendige utgiftene dekkes. Prøv deg derfor litt fram, og vær ærlig med deg selv når du skal føre budsjett. Et lite tips her; tenk over hvilke utgifter du har ila et år, du skal til tannlegen, legen og andre ting – husk å sette av en post i budsjettet til slike ting. Dersom det er interessant med et eget innlegg om studentøkonomi og budsjett, så send oss en melding på instagram @realfaguib (det ligger allerede noe på Instagram om dette, som et høydepunkt)!

Tips 3: Ring i stedet for å sende mail/melding!
Dette er nok et punkt der jeg fortsatt har en goood vei igjen til mål. Jeg kan ikke fordra å snakke i telefon, og unngår dette for alt det er verdt. Skal du derimot søke på en jobb og du lurer på noe, eller skal du kontakte Skatteetaten, Lånekassen eller forsikringsselskapet – ring! Du virker mer seriøs, engasjert og voksen 😉 om du tørr å ta opp telefonen – pluss at du mest sannsynlig får svar veldig mye raskere.

Tips 4: SparekontoER!
Da jeg spurte noen venner om tips til dette innlegget nevnte flere av dem fordelen ved å ha flere bankkontoer; brukskonto, BSU, sparekonto(er) og kanskje en bufferkonto – selv har jeg flere sparekontoer, der én er generell og to er spesifikke til hvert sitt mål – dette gjør det for min del enklere å nå målet, og jeg holder meg selv mer motivert.

Tips 5: Helse er viktig!
Dette kommer vel ikke som et sjokk, men det er fort gjort å glemme som student at helse er viktig. Helse er ikke en post i budsjettet man skal kutte penger på – lege, tannlege og psykolog (gratis gjennom Sammen) er alle viktige ting. Her spiller også søvn en rolle. Jeg har alltid tenkt at jeg fungerer godt på få timer søvn, men i høst har jeg tatt søvn mer seriøst, og ved å få riktig antall timer søvn i løpet av natten så har jeg fått veldig mye mer ut av dagen!! Tenk også over hva som gjør at du slapper av, og bruk penger på det – selv trives jeg veldig mye bedre med planter rundt meg (når de visner kan du tørke dem, og tada, så har du dem i lang tid), med bøker i bokhyllen, god kaffe på kjøkkenet og et puslespill liggende<3

Tips 6: Ting ordner seg!
Selv har jeg en tendens til å stresse ganske fort, og jeg tenker «worst case scenario» litt for ofte. Jeg har derimot (i mitt 1 år lange liv som «voksen») erfart at alt ordner seg til slutt. Det er svært lite av det vi tror er dumt å gjøre som egentlig er spesielt farlig. Å stryke/få en dårlig karakter på eksamen er for eksempel noe som nesten garantert kommer til å skje med alle og jeg har nesten ikke hørt om et tilfelle der dette ikke løser seg. Eller å vaske ulltøy feil eller kjøre noe i oppvaskmaskinen som burde blitt vasket for hånd. Du vil alltid ha noen som kan hjelpe deg, enten det er familie, venner, studieveileder, kvinneguiden eller Lånekassen – alt vil løse seg, og jeg vil si at i 98% av tilfellene der du stresser så stresser du virkelig uten grunn!

Helt til slutt vil jeg anbefale noen instagramkontoer, som kan være på hjelp inn i voksenlivet:

@gjeldsfri
@økonomi_studenten
@dnbung
@berikelse
@studentproblemer – så ser du at det mest sannsynlig er veldig mange andre som sliter med det samme som deg 😉

Dette er naturligvis ikke alt som skal til for å mestre voksenlivet, men håper du fikk med deg ett eller to lure tips på veien! God torsdag videre fra meg:))

Studietips:)

Heisann!

Som vi alle vet (og blir fortalt hele tiden) så er det viktig med gode studieteknikker og studievaner. Her kommer derfor mine (og garantert mange andres) tips til en god, strukturert og effektiv studiehverdag.

 1. 45/15 lese/kaffe + sjekke snap: Etter å ha prøvd mye forskjellig har jeg funnet ut at jeg er mest effektiv om jeg leser i 45 min, for så å ha 15 minutter der jeg har pause og gjør noe jeg liker, enten det er å lage kaffe, sjekke snap eller gå en liten tur. Hvor lenge man klarer å konsentrere seg er veldig individuelt, og jeg vet mange også følger 20/10-modellen.
 2. Snakk fag: Det er én ting å lese pensum og gjøre oppgaver, og en annen ting å faktisk snakke om det du har lest. Å diskutere temaer og oppgaver, og forklare prosesser eller sammenhenger med og for medstudenter/venner (forhåpentligvis) har i hvert fall for meg vist seg å være veldig effektivt! Plutselig innser du at du kanskje har misforstått noe, eller at du forstår mer etter at en annen forklarer deg noe.
 3. Oversikt: Selv lager jeg hver semesterstart en oversikt over alt som skal leses og gjøres i løpet av semesteret. Jeg deler inn i emner, og skriver opp kapitler som skal leses og oppgaver og innleveringer som skal gjøres. På den måten har jeg en ok oversikt over hvordan jeg ligger an i de ulike emnene til enhver tid.
 4. Planlegg: Å ha en fysisk plan (enten på mobil eller i en bok, e.l.) der du kan krysse ut etter hvert som du gjør ting er kan virke motiverende, og jeg anbefaler dette veldig sterkt. Hver søndag setter jeg opp en plan for hva jeg skal gjøre hver dag den respektive uken, og det er alltid like tilfredsstillende å krysse ut et punkt. Alle (så og si i hvert fall) mennesker undervurderer hvor lang tid det tar å gjennomføre en oppgave. Vi er (dessverre) ofte for optimistiske. Prøv derfor å vær så realistisk som mulig når/hvis (men forhåpentligvis når) du setter opp en plan – og vær heller for pessimistisk enn optimistisk – det er bare kjipt å ikke komme seg gjennom en plan, men alltid gøy å få gjort litt mer enn du hadde tenkt;)
 5. Tilleggslitteratur: Mange synes overgangen fra lærebøker på VGS til pensumbøker på universitetet er vanskelig; her er pensumbøkene ofte MYE større og gjerne på engelsk. I mange emner (spesielt innføringsemner) kan du ofte bruke annen litteratur enten i tillegg eller i stedet for det som er satt opp, siden det ofte er mange bøker som dekker lignende pensum. For eksempel hadde jeg flere venner som kjøpte en norsk bok om organisk kjemi for å forstå pensum bedre, og det funket veldig bra! Ikke vær redd for å bruke annen litteratur – det er så mange lærebøker der ute som dekker samme pensum, og vi har alle ulike preferanser. Spør eventuelt emneansvarlig hvis du er veldig usikker!
 6. Distraksjonslapp: Selv blir jeg veldig fort distrahert av egne tanker når jeg leser, spesielt om det jeg leser ikke er spesielt spennende (ja, det skjer). Da kan jeg plutselig komme på at jeg må finne ut hva jeg skal gi hunden min i julegave, eller at jeg tror jeg må kjøpe mer kaffe neste uke, fordi det snart er tomt. For å ikke bruke tid på slike forstyrrende (og til tider idiotiske) tanker har jeg alltid en post-it-lapp på pulten der jeg leser, slik at jeg kan skrive ned alle slike tanker – og fikse ting i pauser, ikke imens jeg skal lese.
 7. Nok mat: Jeg har nå brukt et år på å skjønne hvor mye mat jeg faktisk trenger i løpet av en lesedag. Å ikke ha med nok mat på lesesal resulterer veldig fort i at man drar hjem litt tidligere enn forventet, eller at man lager middag litt tidligere enn planlagt om man leser hjemme. Det er slitsomt å lese i mange timer, og mat er virkelig nødvendig! For min del er det absolutt ikke alltid at det er så veldig sunn mat jeg har med, men jeg har med mat jeg liker – hvis ikke ender jeg bare opp med å gå på butikken eller noe sånt, og da er jeg lost:/

Håper du får noe ut av disse tipsene, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss/meg på instagram eller andre steder dersom du ønsker flere tips eller å dele tips med oss! Lykke til med lesing, og husk at karakterer ikke er alt – du defineres ikke av karakterene du får, men av hvem du er som person!!