Miniordbok for nye/ferske studenter!

Hei igjen!

Nå nærmer søknadsfristen seg sakte, men sikkert for dere der ute som søker høyere utdanning til høsten! I den anledning tenkte jeg derfor at det kanskje ville være greit med en liten oversikt over noen vanskelige ord dere førstegangssøkere kanskje møter på under letingen etter riktig utdanning og under søkeprosessen. Denne er selvfølgelig også til alle ferske studenter (meg inkludert) som innimellom sliter med alle forkortelsene og ordene!

Ord Forklaring
MatNat Kort for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der alle realfagsstudiene hører til.
Fakultet Faglig avdeling med administrativt ansvar under Universitetet, delt inn i flere institutter. 
Institutt Minste faglige administrative enheten ved et universitet. Det går flere institutt under et fakultet. F.eks. har vi Institutt for biovitenskap og Institutt for fysikk og teknologi under MatNat. 
Fagutvalg En gruppe studenter som hører til et spesifikt studie, som skal sørge for god kommunikasjon mellom studentene på dette studiet og ledelsen. Dersom du som student er misfornøyd med noe faglig ved studiet er det fagutvalget du skal henvende deg til. 
Linjeforening Organisasjon tilknyttet et spesifikt studie, drevet av studenter som studerer dette. Arrangerer blant annet sosiale ting for studentene ved dette studiet.
Sammen Studentsamskipnaden ved Vestlandet. Ansvar for trening, kantiner, bolig og mye mer. 
Semester Studieåret er satt sammen av to semestre. Høstsemesteret strekker seg fra august til desember og vårsemesteret fra januar til juni. 
Emne Det samme som fag på videregående. Det er vanlig å ta tre emner per semester. Hvert emne har sin emnekode, f.eks. MOL100. Her kan du søke opp alle emnene ved MatNat. 
Emnekode En kode bestående av som oftest tre bokstaver og tre tall, som gir en kort beskrivelse av emnet. 
Oblig En obligatorisk oppgave/innlevering. Man får gjerne et par eller flere uker på å løse en oblig, som ofte består av et sett med oppgaver. En oblig i et emne må bestås for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 
Kollokvie Gjennomgåelse av og samtale om pensum eller studierelevante temaer i en gruppe av studenter, med en leder (eldre student). Her kan du få hjelp med noe du sliter med og diskutere pensum med andre medstudenter. 
Å konte Å ta en eksamen på nytt, enten fordi du strøk eller var misfornøyd med karakteren du fikk. I stedet for å måtte ta hele emnet på nytt igjen året etter kan du istedet kun ta eksamen på nytt semesteret etter at du tok eksamen. Konteeksamen er gjerne tidlig i semesteret, f.eks. vil konteeksamen for en eksamen som var i desember gjerne være i februar. 
Bedpres Kort for bedriftspresentasjon. En mulighet for ulike bedrifter å få vist seg fram for studenter på et visst studie. Gir også studenter muligheten til å se seg ut en mulig fremtidig arbeidsplass. 
Studiepoeng (sp) Betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et emnet er. De aller fleste emnene ved MatNat er 10-poengsemner. Hvert semester skal du ta 30 sp (tre emner). F.eks. gir en bachelorgrad 180 sp. 
Integrerbar Studentenes egne studentbar ved MatNat

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *