Emner om bĂŠrekraftđŸŒ±

God fredag!

Visste du at Universitetet i Bergen tilbyr emner som gÄr konkret pÄ FNs bÊrekraftsmÄl?
đŸŒđŸŒ±đŸŒŠ

UiB er offisiell FN-partner for bĂŠrekraftig hav. Universitetet er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bĂŠrekraftsmĂ„l 14, Liv under vann, pĂ„ vegne av FN-organisasjonsne UNAI – United Nations Academic Impact. Kult, eller hva?

Som student ved UiB har du altsÄ muligheten til Ä ta emner som gÄr direkte pÄ bÊrekraft! Her har dere en samlet oversikt over disse emnene, sÄnn at det kanskje er litt enklere Ä fÄ styring pÄ alt:)


SDG110 / Perspektiv pÄ bÊrekraftig utvikling

Relevante bÊrekraftsmÄl: Alle

Undervisningssemester: HĂžst
Studiepoeng: 10
SprÄk: Norsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Godkjent semesteroppgave (20%) og skriftig eksamen (80%) med karakter A-F

Dette er et innfÞringsemne i bÊrekraftig utvikling, som vil gi deg et tverrfaglig perspektiv pÄ konsekvensene av globale miljÞendringer og endringer i sosioÞkonomiske forhold.

Siden dette er et innfÞringsemne tar det opp et bredt spekter av temaer, som energi, klima, biologisk mangfold, helseutfordringer, urbanisering og etiske aspekter ved bÊrekraftsagendaen. Dette er det perfekte emnet for deg som Þnsker Ä fÄ en bedre innsikt i FNs bÊrekraftsmÄl, og deres betydning.

 

SDG200 / Hav-klima-samfunn: Semesteremne i bĂŠrekraft

Relevante bÊrekraftsmÄl: 13, 14 og 17

Undervisningssemester: Sommeren 2022
Studiepoeng: 30
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: MĂ„ ha fullfĂžrt minst 60 stp
Evalueringsform: Mappeevaluering(se emnesiden for detaljer) med bestÄtt/ikke bestÄtt

Hvis du sÄ pÄ SDG-konferansen her forleden dag fikk du kanskje med deg at de introduserte dette emnet:)

Dette er et helt nytt emne som vil undervises ombord Statsraad Lehmkuhl, mens den seiler over stillehavet, sommeren 2022 (fra mai til august)!! OgsÄ dette er et tverrfaglig emne, som i hovedsak vil ha fokus pÄ SDG14 (Liv under vann, SDG13 (Stoppe klimaendringene) og SDG17 (Samarbeid for Ä nÄ mÄlene).

Som student i dette emnet vil du bo og studere ombord Statsraad Lehmkuhl. Underveis vil man ha flere stopp pÄ stillehavsÞyer, blant annet inkludert et lengre stopp pÄ Fiji(!!). PÄ denne mÄten vil man fÄ muligheten til Ä lÊre av lokale samfunn, og pÄ nÊrt hold oppleve hvordan livet i denne stillehavsregionen er knyttet til havet og klima.

Finnes det egentlig en bedre mÄte Ä lÊre om bÊrekraft og havet pÄ!?

 

SDG207 / Energiomstilling

Relevant bÊrekraftsmÄl: 7

Undervisningssemester: HĂžst
Studiepoeng: 10
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Vurderingsform: Poster/film (30%) og skriftig rapport (70%), karakter A-F

Dette emnet har, merkelig nok, fokus pÄ energiomstilling, og ser blant annet pÄ motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn. Sentralt stÄr klimaendringer og behovet for en ren og bÊrekraftig global energiforsyning. I tillegg vil man lÊre om ulike bÊrekraftige/fornybare energiressurser, som blant annet solkraft, geotermisk energi og karbonlagring.

I emnet fÄr du blant annet en eksursjon til et vannkraftverk og teknologisenteret for karbondioksidfangst pÄ Mongstad. Dette er et emne der du bÄde fÄr teoretisk kunnskap og en praktisk tilnÊrming til det du lÊrer om.

 

SDG213 / Klimaendringer – Ă„rsaker og konsekvenser

Relevant bÊrekraftsmÄl: 13

Undervisningssemester: HĂžst
Studiepoeng: 10
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Poster/video (30%), fagvurdering av medstudenters tekster (10%) og skriftlig semesteroppgave (60%) med karakter A-F

Dette emnet gir deg en innfÞring i Ärsakene og konsekvensene av dagens klimaendringer. Du fÄr bÄde kunnskap om de fysiske prosessene bak klimavariasjoner, og bÄde de fysiske og Þkonomiske konsekvensene av dem. Alt vil bli presentert i et internasjonalt lys, som vil gi deg god kunnskap om hvordan klimaendringer pÄvirker ulike deler av verden.

Dette emnet vil gi deg en grunnleggende og god forstÄelse av klimaendringer, og hvordan de kan sees i sammengeng med de resterende bÊrekraftsmÄlene.

 

SDG214 / FNs bÊrekraftsmÄl 14: Liv under vann

Relevant bÊrekraftsmÄl: 14

Undervisningssemester: VĂ„r
Studiepoeng: 10
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Mappeevaluering med bestÄtt/ikke bestÄtt

FNs bĂŠrekeaftsmĂ„l nr 14 har som mĂ„l Ă„ «bevare og bruke hav og marine ressurser pĂ„ en mĂ„te som fremmer bĂŠrekraftig utvikling». Emnet ser pĂ„ dette bĂŠrekraftsmĂ„let, i lys av bĂ„de vitenskap, politikk og samfunn – som alle er nĂždvendige for Ă„ fĂ„ god forstĂ„else av temaet.

I emnet vil man se pÄ forskning knyttet til temaet, og lÊre Ä identifisere bÄde fysiske og biologiske havprosesser som bidrar til at problemene knyttet til liv i havet er globale problemer.

Her kan du se pÄ noen postere fra tidligere kurs.

 

SDG215 / FNs bÊrekraftsmÄl 15: Liv pÄ land

Relevant bÊrekraftsmÄl: 15

Undervisningssemester: VĂ„r
Studiepoeng: 10
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Mappeevaluering med bestÄtt/ikke bestÄtt

FNs bÊrekraftsmÄl 15, Liv pÄ land, tar sikte pÄ Ä beskytte, gjenopprette og fremme bÊrekraftig bruk av Þkosystem. Dette innebÊrer blant annet Ä sikre bÊrekraftig skogforvaltning og Ä stanse tap av artsmangfold.

Sentralt i emnet er menneskets pÄvirkning pÄ naturen og det biologisk emangfoldet. Som student fÄr du diskutert og drÞftet problemer knyttet til nettopp dette, og ikke minst se pÄ hvilke lÞsninger som trengs for Ä lÞse disse problemene. OgsÄ her lages det postere.

 

SDG607 / Energiomstilling

Relevant bÊrekraftsmÄl: 7

Undervisningssemester: VĂ„r
Studiepoeng: 5
SprÄk: Engelsk
Krav til forkunnskaper: Ingen
Evalueringsform: Digital skriftig hjemmeeksamen (multiple choice) med bestÄtt/ikke bestÄtt

I innhold ligner det veldig pÄ SDG207. Emnet vil dekke temaet energiomstilling i lys av mange fagomrÄder, som geovitenskap, biologi, fysikk, jus, retorikk og Þkonomi.

Emnet er 100% nettbasert, og bestÄr av forhÄndsinnspilte forelesninger og nettbaserte kurssamlinger.

 

UiB tilbyr ogsÄ to emner til innenfor bÊrekraft, men dette er ett masteremne og ett PhD-kurs, sÄ jeg kommer ikke til Ä skrive noe mer utdypende om dem.

SDG303 / Global health – challenges and responses

SDG900 / PhD for Innovation. Interdisciplinary course from systems thinking through creative problem-solving to RanD management

 

Vil du lese mer om emnene, eller lese mer om hvilke andre emner UiB og MatNat tilbyr? Her finner du absolutt alle emner pÄ UiB: https://www.uib.no/emne.

God helg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *