Konsert med Julie

Som fulltidsstudent kjenner eg på det at tida ikkje alltid strekk til. Med tanke på innleveringar, forelesingar og oppgåver i tre emne på same stund, kan det vera vanskeleg å prioritera hendingar som konsert. På torsdag gjorde eg likevel det for å sjå Julie Bergan på verftet her i Bergen, til tross for oblig i…Continue reading Konsert med Julie

Studiehverdag

Heia fremtidige realister! Jeg heter Medhusja, og studerer nanoteknologi på UiB. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere om hvordan hverdagen til en student kan være på en dag hvor man har «fri». For jeg har nemlig ikke noen forelesninger eller kollokvier på torsdager. Så denne dagen bruker jeg til å gjøre litt mye forskjellig.  …Continue reading Studiehverdag

Kjemi – på labben

Som lektor med hovudfaga kjemi og matematikk, må ein gjennom emnet kjem110. I dette faget er det både lab og forelesingar. Annakvar måndag er me på labben og utfører ulike forsøk. I går hadde me om redoks-reaksjonar og potensiometrisk titrering. Det er ein del arbeid både før (med forberedelsar) og etter (med labrapport), når det…Continue reading Kjemi – på labben

PÅ VEI – lektor

Denne veka (veke 42) har det vore PÅ VEI-arrangement på det matematisk naturvitskaplege fakultetet ved UiB. PÅ VEI er i hovudsak sikta mot nye studentar og handlar om å finna ut kva ein skal med studia, kva ein vil bli, om ein skal ta semester i utlandet, om ein vil driva med frivillig arbeid, verv…Continue reading PÅ VEI – lektor

Hvorfor har vi blogg?

Hei! Da har vi på MatNat (altså Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) her i Bergen endelig fått oss blogg, og vi gleder oss til å skrive om vår studiehverdag, og om hvordan det er å studere realfag! Vi som skriver er alle studentambassadører for MatNat.          Det øverste bildet viser hovedbygget vårt på MatNat,…Continue reading Hvorfor har vi blogg?